contact

NEWS & ACTIVITIES

back to news page

คุณหมอ โอฬาร เปี่ยมกุลวนิช และครอบครัว พร้อมญาติธรรม ร่วมใจกันไถ่ชีวิตกระบือ

date : 09/11/2013

คุณหมอ โอฬาร เปี่ยมกุลวนิช และครอบครัว พร้อมญาติธรรม ร่วมใจกันไถ่ชีวิตกระบือ จำนวน 2 ตัว จากโรงฆ่าสัตว์ชลบุรี เพื่อส่งมอบให้แก่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องในโครงการพระราชดำริในหลวง เพื่อส่งกระบือสู่วิถีธรรมชาติ พร้อมทั้งเป็นคุณครูในการไถนาให้แก่เกษตรกรต่อไป ... ขอร่วมอนุโมทนาบุญค่ะ


TH
EN