contact

NEWS & ACTIVITIES

back to news page

งานบรรยาย ที่สมาคมเซลล์บำบัด

date : 09/12/2014

งานบรรยาย ที่สมาคมเซลล์บำบัด เรื่อง Dendritic Cell Cancer Vaccines by Junichi Taguchi,MD,PhD,FJSIM,FJCC,FACC ,JAPAN  ชมภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ครับ

TH
EN