contact

Telomere Length Testing : การวัดความยาวของโครโมโซมชีวิต

การตรวจวัดความยาวของเทโลเมียร์ มีความสำคัญต่อเราที่จะได้รู้อายุของเซลล์ภายในร่างกายของเราว่ามีการแปรผันตรงกับอายุจริงของเราหรือไม่ การหดสั้นลงของเทโลเมียร์ หมายความถึง ชีวิตเราสั้นลงเรื่อยๆ การวิจัยปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าการหดสั้นลงของเทโลเมียร์ทำให้เกิดความเสื่อมสภาพของเซลล์ มีบทบาทสำคัญต่อการเกิดโรคร้าย (Age-related diseases) และการเสียชีวิตก่อนกำหนด งานวิจัยนี้เกือบ 100 เรื่องแสดงให้เห็นว่า เทโลเมียร์ที่สั้น มีความสัมพันธ์กับโรคหลายชนิด และความเสื่อมชราของเซลล์ในร่างกาย ในอีกด้านหนึ่ง หากเทโลเมียร์ที่มีขนาดยาวสามารถบ่งบอกว่าสภาวะร่างกายของเราอยู่ในเกณฑ์ดี และจะมีอายุที่ยืนยาวได้

เทโลเมียร์คืออะไร?
คือ ส่วนปลายสุดของโครโมโซม ที่จะคอยป้องกันยีนภายในโครโมโซม โดยเทโลเมียร์ จะสั้นลงเรื่อย ๆ จนถึงจุดวิกฤต (Hayflick) ณ จุดนี้จะทำให้เกิดการสลับตำแหน่งของตำแหน่งดีเอ็นเอในโครโมโซม เซลล์จึงทำหน้าที่ไม่ได้ ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของอวัยวะและร่างกาย การสับตำแหน่งดังกล่าวนี้อาจจะเกิดขึ้นกับ ยีนมะเร็ง (oncogene) หรือ ยีนกดมะเร็ง (tumor suppressor gene) ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นกระบวนการก่อมะเร็งขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดที่มี Philadelphia chromosome.

การลดลงของความยาวเทโลเมียร์ตามอายุ
ขณะที่เกิดจากครรภ์ มนุษย์มีความยาวของเทโลเมียร์อยู่ที่ประมาณ 10,000 คู่เบส
เมื่ออายุ 20 ปีความยาวเฉลี่ยของโทโลเมียร์อยู่ที่ 8,000 คู่เบส
เมื่ออายุ 50 ปีจะเหลืออยู่ประมาณ 7,000 คู่เบส
และจะลดลงเรื่อย ๆ ประมาณ 50-100 คู่เบสในแต่ละปีจนเหลือเพียง 4,000 คู่เบสที่อายุ 100 ปี


จุดวิกฤต Hayflick
การแบ่งตัวของเซลล์จะมีการจำลองดีเอ็นเอให้เหมือนเดิมมากที่สุดและแบ่งให้เซลล์ลูก โดยเซลล์ร่างกายปกติ สามารถแบ่งตัวได้อย่างจำกัดเพียง 60 ครั้งเท่านั้น เทโลเมียร์จะหดสั้นลงเรื่อย ๆ จนถึงจุดวิกฤต (Hayflick limit) ซึ่งจะสั้นมากจนทำให้เซลล์ไม่สามารถแบ่งตัวได้อีกต่อไป ทำให้เกิด สภาวะเสื่อมสภาพของเซลล์ (replicative senescence)

การวิจัยในปัจจุบันนี้แสดงให้เห็นว่าการหดสั้นลงของเทโลเมียร์มีบทบาทสำคัญต่อการเกิดโรคร้ายและการตายได้ งานวิจัยมากกว่า 50 เรื่องได้แสดงให้เห็นแล้วว่า เทโลเมียร์ที่สั้นมีความสัมพันธ์กันกับโรคหลายชนิดเช่น Cardiovascular (เช่น stroke, heart attacks),โรคเบาหวาน, โรคทางสมอง(อัลไซเมอร์, พาร์กินสัน, สมองเสื่อม) เทโลเมียร์ที่สั้นยังมีความสัมพันธ์กันกับโรคมะเร็ง osteoporosis, cognitive function, dementia, และ arthritis ในอีกด้านหนึ่งหากเทโลเมียร์ที่มีขนาดยาวสามารถบ่งบอกว่าคุณมีสภาวะร่างกายสุขภาพดีและจะมีอายุที่ยืนยาวได้

การแปรผลความยาวเทโลเมียร์มี 4 ระดับ
1 ถ้าเทโลเมียร์มีค่าความยาวสูง (High) และสูงมาก (Very High) บ่งบอกว่าเซลล์ของท่านมีความอ่อนเยาว์ สามารถมีการแบ่งตัวได้อย่างปกติเปรียบได้กับ สเต็มเซลล์ ซึ่งมี เทโลเมียร์ที่ยาวอยู่ในเกณฑ์ High และ Very High
2 ถ้าเทโลเมียร์มีค่าความยาวปกติ (Normal) แสดงว่าเซลล์อยู่ในสภาวะการแบ่งตัวเป็นปกติดี หากได้รับ supplement เช่น anti-oxidant หรือ วิตามิน ที่เหมาะสม จะสามารถช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ได้
3 ถ้าเทโลเมียร์มีค่าความยาวต่ำ (Low) แสดงว่าเซลล์ของท่านค่อนข้างเสื่อมสภาพ (แก่เร็วกว่าปกติ) ซึ่งท่านจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเข้ารับการตรวจเช็คสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้น เช่น ลดความเครียด ออกกำลังกาย ทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ หรือ รับประทาน supplement เพื่อช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ อย่างเร่งด่วน
4 ถ้าเทโลเมียร์มีค่าความยาวต่ำมาก (Very Low) แสดงว่าเซลล์หรือสภาวะร่างกายของท่านอยู่ในช่วงที่เลวร้ายมากมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆมากมาย เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน อัลไซเมอร์ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง และโดยเฉพาะโรคมะเร็ง ซึ่งท่านจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเข้ารับการตรวจเช็คสุขภาพ ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์นี้ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนและขอคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท่านจำเป็นที่จะต้องดูแลร่างกายก่อนที่จะเป็นโรค ดีกว่าเป็นโรคแล้วค่อยรักษา


** Please click download     “ คู่มือการจัดเตรียมสิ่งส่งตรวจและการเก็บสิ่งส่งตรวจ Telomere length “

TH
EN