บทความน่ารู้

>
บทความน่ารู้

PBSC ทางเลือกใหม่ของการรักษาโรคสมอง

เป็นที่ทราบกันดีว่าเซลล์สมองจะเป็นเซลล์ที่ไม่มีการแบ่งตัว เมื่อสมองได้รับภยันตรายจากสาเหตุต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ โรคเส้นเลือด ก็จะไม่มีการสร้างเซลล์สมองเพิ่ม ทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากมีอาการที่แย่ลงและทรุดตัวอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีการศึกษามากมายเรื่องของ Stem cell  ที่สามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคทางสมองได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่ โรคอัลไซเมอร์ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคสมองเสื่อมแบบต่างๆ เนื่องจากเซลล์ต้นกำเนิดดังกล่าวสามารถที่จะซ่อมแซมและเร่งการรักษาเซลล์สมองที่ตายไปได้เป็นอย่างดื ในวิทยาการของ Stem cell ก็มีการพัฒนาของการเก็บ stem cell แบบต่างๆ รูปแบบของการเก็บเซลล์ต้นกำเนิดที่สามารถเก็บให้ตัวเองได้คือ การเก็บสเต็มเซลล์แบบ

อ่านเพิ่มเติม »

ชะเอมเทศ (Licorice) สมุนไพรเหนี่ยวนำการสร้าง Reguratory T cells

ใช้เป็นยาในการรักษาโรคลำไส้อักเสบ หรือโรคแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเอง และการอักเสบอื่น ๆ รวมทั้งโรคระบบทางเดินอาหารอักเสบ (inflammatory bowel disease), โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) และโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (multiple sclerosis)

อ่านเพิ่มเติม »

Telomere Length & Physical activity

ความยาวเทโลเมียร์จัดอยู่ในลักษณะจำเพราะ (hallmark) ของการแก่ชรา และโรคที่เกิดขึ้นตามวัย (Age-related diseases) การรักษาความยาวของเทโลเมียร์จึงสัมพันธ์กับสุขภาพที่ดีและอายุที่ยืนยาวขึ้น

อ่านเพิ่มเติม »

เทโลเมียร์ (Telomere)

เทโลเมียร์ เพื่อเป็นแนวทางการรักษาที่เหมาะสม ในการชะลอ และป้องกันการหดสั้นลงของเทโลเมียร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอน การออกกำลังกาย การรักษาระดับความเครียด รวมถึงการรับสารอาหารต่าง ๆอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม »

การศึกษาการเสื่อมสภาพของระบบภูมิคุ้มกันในประชากรญี่ปุ่นเพศชาย VS เพศหญิง

ฮอร์โมนเพศ (Sex hormones) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อทั้งการตอบสนองทางร่างกายและทางภูมิคุ้มกัน และเอสโตรเจน (Estrogen) เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดลักษณะที่แตกต่างกันทางระบบภูมิคุ้มกันได้

อ่านเพิ่มเติม »
Search
covid