ยายุคใหม่ที่ดีกว่า

ยา

ยามุ่งเป้าที่เน้นทำลายเซลล์มะเร็งมากกว่าเซลล์ร่างกาย

ปัจจุบันเรามีความเข้าใจในกลไกการเกิดของมะเร็งมากขึ้น คือทราบว่า มะเร็งคือเซลล์ร่างกายที่เติบโตผิดปกติเพราะการกลายพันธุ์โดยธรรมชาติ, การสืบทอดความเสี่ยงจากพ่อแม่ หรือได้รับสารก่อการกลายพันธุ์ เช่นไวรัส HPV ก่อมะเร็งปากมดลูก, ไวรัส HBV ก่อมะเร็งเนื้อตับ รวมถึงมลภาวะและการปนเปื้อนสารพิษจากอาหาร

               เซลล์ที่ผิดปกติเหล่านี้สามารถหลุดพ้นจากระบบตรวจจับของร่างกาย (ภูมิคุ้มกัน) ได้ แต่เมื่อเข้าสู่กระแสเลือดก็จะถูกเม็ดเลือดขาวที่จัดการสิ่งแปลกปลอมทำลาย ดังนั้นเราจึงมีโอกาสตรวจพบเซลล์มะเร็งในเลือดได้บ้าง แต่ทว่าจะไม่มีการรวมตัวเป็นก้อนมะเร็ง ซึ่งต้องมีความผิดปกติต่าง ๆ ตามมาอีกจึงจะครบองค์ประกอบ เราเรียกลักษณะที่ทำให้เซลล์มะเร็งคงอยู่และเติบโตไปได้เรื่อย ๆ นี้ว่า ลักษณะพิเศษของมะเร็ง (Hallmarks of Cancer) โดยปัจจุบันเราพบลักษณะพิเศษดังกล่าวประมาณ 10 ประการ

               เมื่อเรารู้ความลับของกลไกที่ทำให้เกิดมะเร็ง ก็เท่ากับการทำสงครามที่เราสามารถ “รู้เขา – รู้เรา รบร้อยครั้งก็อาจจะชนะได้ทุกครั้ง” นั้นเอง ความลับของมะเร็งที่ว่า นำมาซึ่งการวิจัยการรักษามะเร็งยุคใหม่ซึ่งได้ผลดีกว่าการ ผ่าตัด ฉายรังสี และยาเคมีแบบเดิม ความลับที่ว่า ได้แก่

 1. เซลล์มะเร็งมีการกระตุ้นระบบสัญญาณสั่งให้เซลล์เติบโต หรือ Epithelial Growth Factor (EGF) มากกว่าเซลล์ปกติโดยจะมีตัวรับบนผิวเซลล์มะเร็งที่ทำงานมากกว่าเซลล์ในอวัยวะเดียวกัน ดังนั้น ถ้าเราตรวจพบว่ามะเร็งมีตัวรับสัญญาณที่แรงผิดปกติและสามารถสร้างเคมีที่มีโมเลกุลที่จำเพาะต่อตัวรับนั้น ๆ แบบจำเพาะเจาะจง เราก็อาจจะหยุดการเติบโตของมะเร็งนั้น ๆ ได้ เราจึงเรียกการรักษาที่เจาะจงทำลายเฉพาะเซลล์มะเร็งแบบนี้ว่า “ยามุ่งเป้า หรือ Targeted treatment” นั่นเอง โดยองค์ประกอบของการรักษาแบบนี้ประกอบด้วย
  • แยกแยะได้ว่าเซลล์มะเร็งมีตัวรับแบบผิดปกติ ด้วยการเจาะเอาชิ้นเนื้อมาย้อมสีพิเศษที่ติดกับตัวรับก่อมะเร็ง
  • มียาที่เข้าไปจับและขัดขวางการส่งสัญญาณกระตุ้นการเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ ไม่ว่าจะเป็นยาแบบกินหรือยาเซรุ่มจำเพาะแบบฉีด ซึ่งทำให้ได้ผลการรักษาที่ดีในโรคที่เป็นทั่วร่างกาย โดยไม่ต้องฉีดยาเคมีบำบัดทำลายทั้งเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติ ตัวอย่างของตัวรับบนผิวเซลล์ที่เราตรวจพบและยามุ่งเป้าที่ควรทราบได้แก่
  • ตัวรับ EGFR : ยากินกลุ่ม TKI เช่น Afatinib, Erlotinib, Gefitinib ในโรคมะเร็งปอด, ยาฉีด Cetuximab, Panitumuimab ในมะเร็งลำไส้
  • ตัวรับ C-Kit : ยากิน Imatinib ในมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรัง และมะเร็งจีสต์
  • ตัวรับ HER2 : ยาฉีด Trastuzumab ในมะเร็งเต้านม และมะเร็งกระเพาะอาหาร
  • ยาที่ออกฤทธิ์ทั้งตัวรับ EGFR และ HER2 เช่น ยากิน Lapatinib

               โดยยาเหล่านี้สามารถใช้เป็นยาเดี่ยวหรือต้องใช้ร่วมกับยาเคมีเพื่อเสริมฤทธิ์ ขึ้นกับชนิดและระยะของโรค

 1. มะเร็งสร้างสารกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเส้นเลือดไปเลี้ยงเซลล์มะเร็ง หรือ VEGF เราจึงวิจัยสร้างยาต้าน VEGF เช่น ยา Avastin ซึ่งมีใช้มานานพอสมควร ยากลุ่มนี้เมื่อใช้ร่วมกับยาเคมีแบบฉีดในมะเร็งลำไส้ มะเร็งปอด มะเร็งสมอง จะทำให้เกิดการตอบสนองต่อการรักษาที่สูงขึ้นกว่าใช้ยาเคมีอย่างเดียว เหมือนกับกรตัดท่อน้ำเลี้ยงของมะเร็ง เมื่อโดนยาเคมีเข้าไปก็ยากที่จะซ่อมแซมตัวเองได้การให้ยานี้เพิ่มก็อาจมีผลข้างเคียงได้บ้าง เช่น ความดันโลหิตสูงหรือเสี่ยงต่อเลือดออกแต่ก็พบได้น้อย
 2. ยามุ่งเป้ายุดใหม่บางชนิดก็จะถูกออกแบบที่ออกฤทธิ์หลายกลไก เช่น ยา Sorafenib, Regorafenib ในมะเร็งเนื้อตับ ซึ่งจะทำให้หยุดการแบ่งตัวของมะเร็งได้ดีขึ้น แต่ก็อาจจะมีผลข้างเคียงเพื่อขึ้นเช่นกัน

การศึกษามะเร็งระดับลึกในปัจจุบันพบข้อมูลที่น่าสนใจคือมะเร็งเองก็มีกลไกการดำรงชีวิตที่หลากหลายซับซ้อนพยายามเอาชนะระบบตรวจจับของร่างกายเหมือนกับแมวไล่จับหนู นักวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงต้องพยายามศึกษากลไกการเติบโตของมะเร็ง และหายาใหม่ๆออกมาเรื่อยๆ เพื่อเอาชนะมะเร็งให้ได้ในตอนต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับลักษณะพิเศษอื่นๆ ของมะเร็งและการสร้างยาใหม่มาใช้กันครับ

Share:

More Posts

Amnion-derived mesenchymal stem cell

ในปัจจุบันศาสตร์ทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพ (Regenerative medicine ) ถือเป็นการแพทย์ทางเลือกที่กำลังได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น โดยมีการใช้เซลล์มาช่วยในการบำบัดโรค (cell-based therapy) ควบคู่ไปกับการรักษาแผนปัจจุบัน การใช้ Mesenchymal stem cells (MSCs) เป็นทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจาก MSCs เป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลง (Differentiation) ตัวเองไปเป็นเซลล์ชนิดอื่นได้ เช่น เซลล์ไขมันเซลล์กระดูกเซลล์กระดูกอ่อน เซลล์เส้นประสาท เซลล์ตับ เซลล์ตับอ่อน

การศึกษางานวิจัย “ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้ Mesenchymal stem cells ในการรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 อาการหนักและอาการรุนแรง”ด้วยการทำ systematic review และ meta-analysis

การติดเชื้อ SARS-CoV-2 ส่งผลให้เกิดการตอบสนองของภูมิคุ้มกันของร่างกายทั้ง innate และ adaptive immune respond ซึ่งการติดเชื้อในผู้ป่วยอาการหนักหรืออาการรุนแรงมีการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในระดับสูงจนเกินไปและไม่สามารถควบคุมได้ เกิดการปลดปล่อยสาร cytokines จำนวนมาก จนเกิด cytokine storm ขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการก่อให้เกิดการอักเสบและความเสียหายต่อเนื้อเยื่อปอดและระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วย อาจนำไปสู่ภาวะระบบอวัยวะล้มเหลวและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ในผู้ป่วยที่อาการหนักหรืออาการรุนแรง มักพบภาวะหายใจลำบาก ระดับของออกซิเจนในเลือดต่ำ อาจส่งผลให้เกิดภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (acute respiratory distress

มลพิษทางอากาศและความยาวของเทโลเมียร์

มลพิษทางอากาศและความยาวของเทโลเมียร์ : ชนิดบทความการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากวารสารที่มีอาสาสมัครรวม 12,058 คน ผู้แต่ง : Bing Zhao, Ha Q. Vo, Fay H. Johnston, Kazuaki Negishi บทคัดย่อ มีการศึกษาและการรายงานถึงผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อระบบทางเดินหายใจอยู่อย่างมากมายในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามกลไกขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกลไกการก่อให้เกิดโรคต่างๆ จากมลพิษยังไม่ได้รับการชี้แจงอย่างชัดเจน โดยมลพิษทางอากาศอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการเร่งกระบวนการชราภาพก่อนวัยอันควร และอาจเป็นสาเหตุของการไปสู่การเกิดโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease;

การจัดการมะเร็งระยะลุกลาม

#เทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็ง EP.4 #การจัดการมะเร็งระยะลุกลาม โดย นพ.จิรเจษฎ์ สุขสุเพิ่ม อายุรแพทย์ด้านการรักษาโรคมะเร็ง ในตอนที่ผ่านมา เราได้พูดกันถึงเรื่องของ การรักษามะเร็งด้วยวิธีมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เคมีบำบัด ยามุ่งเป้า ยาปลดเบรกภูมิต้านทาน และภูมิคุ้มกันบำบัดในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งในตอนจบนี้คุณหมอจะมาพูดถึง การสร้างทหารกองพิเศษที่จะมาจัดการกับมะเร็งโดยตรง หรือการรักษาด้วยเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด จะเป็นอย่างไร มีประโยชน์แค่ไหน เรามาติดตามไปพร้อมๆ กันเลยค่ะ . ปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคมะเร็งได้ที่ #WincellResearch Tel.

ติดต่อสอบถาม

wincell-research-logo

บริษัท วินเซลล์รีเสิร์ช จำกัด ก่อตั้งโดย ดร.โอฬาร เปี่ยมกุลวนิช และประกอบด้วยทีมแพทย์และนักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพและภูมิคุ้มกันวิทยาที่ทันสมัยซึ่งพัฒนาวิธีการเอาชนะโรคที่เกิดจากมะเร็ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
จดหมายข่าวของเรา

ส่งข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่ดีสู่กล่องจดหมายข่าวของคุณ

Copyright 2020 © Wincell Research | All Rights Reserved |  Privacy policy | Terms of Service

covid