Preserve the stem cells with Wincell to protect your loved ones’ health

ความสำคัญของเซลล์ต้นกำเนิด

เซลล์ต้นกําเนิด คืออะไร

เซลล์ต้นกําเนิด หรือ สเต็มเซลล์ คือ เซลล์ต้นกําเนิดนี้ย้อนไปถึงการกําเนิดชีวิตนั่นเอง กระบวนการกําเนิดชีวิตมนุษย์หรือสัตว์นั้นๆ สเปิร์มของผู้ชายจะมาผสมกับไข่ของผู้หญิง กลายเป็น 1 เซลล์ จากนั้น 1 เซลล์จะทําการแบ่งตัวเป็นทวีคูณ กลายเป็นอวัยวะต่างๆ จนกลายเป็นมนุษย์ขึ้นมา

สเต็มเซลล์สร้างความน่าอัศจรรย์ใจและแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของวงการ แพทย์ ด้วยคุณสมบัติดังนี้

ด้วยคุณสมบัติสามประการที่กล่าวมา เมื่อสเต็มเซลล์เข้าสู่ร่างกาย ก็จะวิ่งเข้าส่วนที่ ร่างกายต้องการ ภาษาทางการแพทย์เรียกว่า Homing เพราะเมื่อร่างกายมีบาดแผล มีเซลล์ อักเสบ จะมีการหลั่งสารบางอย่างสื่อออกมา ซึ่งสารตัวนี้เป็นตัวดึงดูดให้สเต็มเซลล์วิ่งเข้าไป สร้าง หรือซ่อมแซมตรงบริเวณนั้นได้ทันที

ทำไมท่านจึงควรเก็บรักษาเซลล์ต้นกำเนิด ( stem cell banking )

ปัจจุบัน งานวิจัยทางการแพทย์พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้โรคหลายชนิด ที่สมัยก่อนไม่สามารถรักษาได้ แต่ด้วยเทคโนโลยีงานวิจัยด้านเซลล์ต้นกำเนิดทำให้หลายโรคสามารถรักษาได้ในปัจจุบัน เช่น โรคเส้นประสาทไขสันหลังขาด (spinal cord injury), โรคจอประสาทตาเสื่อม (Macular degeneration) และยังมีอีกหลายโรคที่ผลงานวิจัยมีการยืนยันว่าเซลล์ต้นกำเนิดสามารถทุเลาความรุนแรงของโรคเหล่านั้นได้ เช่น โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (Diabetes mellitus), โรคภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติ (Autoimmune), ข้อเข่าเสื่อม (Osteoartritis), กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute myocardial infarction) และยังมีหลายโรคที่มีการศึกษาวิจัยกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้การเก็บเซลล์ต้นกำเนิดจึงเป็นประโยชน์ที่เราจะสามารถนำมาใช้เมื่อถึงคราวจำเป็นได้

ใครที่สามารถใช้เซลล์ต้นกำเนิดของบุตรของท่านได้บ้าง?

กรณีของสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อสายสะดือ และจากเยื่อหุ้มรก ถือเป็นเซลล์ต้นกำเนิดอีกชนิด (Mesenchymal Stem cell หรือ MSCs) ที่เป็นความคาดหวังของวงการแพทย์ในอนาคต มีรายงานการวิจัยมากมายที่มีการนำไปใช้ในการฟื้นฟูความเสื่อมจากภาวะโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามวัย หลากหลายงานวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่า สเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อสายสะดือและจากเยื่อหุ้มรก สามารถใช้ได้กับทุกคน โดยไม่ต้องตรวจความเข้ากันของเนื้อเยื่อที่เรียกว่า HLA Matching และด้วยคุณสมบัติและประสิทธิภาพของสเต็มเซลล์ชนิดนี้ ช่วยในการลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายได้เป็นอย่างดี จึงมีงานวิจัยหลายฉบับ ที่มุ่งเน้นการนำสเต็มเซลล์ชนิด MSCs มาพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ในแง่การฟื้นฟูความเสื่อมที่เกิดขึ้นตามวัย หรือที่เรียกกันว่า Rejuvenate หรือ ใช้ในทาง เวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging)

และยังมีอีกหลายงานวิจัย ที่ผลการวิจัยบ่งบอกว่า
สเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อสาย สะดือและจากเยื่อหุ้มรก

ทำให้อาการป่วยดีขึ้น โดยภาวะเสื่อมที่พบได้บ่อยและเริ่มมีการใช้ในทางการแพทย์ ได้แก่

rejuvenation medicine มีการใช้สเต็ม เซลล์เพื่อเข้าไปซ่อมแซมฟื้นฟูเซลล์ที่เสื่อม ทั้งที่ผิวหน้าและภายในร่างกาย เพื่อชะลอวัยได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันใช้สเต็มเซลล์ในการ ฟื้นฟูข้อเข่าเสื่อม เพื่อเข้าไปซ่อมแซมและเสริมสร้างการสึกกร่อนของกระดูกอ่อนในข้อเข่าได้จริง

โรคที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกร่วมกับความเสี่ยงจาก พันธุกรรม กลายเป็นหนึ่งในโรคที่พบบ่อยของมนุษย์ เบาแวานท้าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน มากมาย เช่น แผลเบาหวาน เบาหวานที่ไต สเต็มเซลล์สามารถนํามาใช้ในการรักษาแผลเบาหวาน ให้หายได้ และยังสามารถเปลี่ยนรูปเป็นเซลล์ซึ่งผลิตอินซูลินได้อีกด้วย ทําให้ลดการใช้ยาได้ รวมถึงอาการต่างๆจากโรคสขึ้น เช่น อาการชาปลายมือปลายเท้า ปัสสาวะบ่อย เหนื่อยง่าย เป็นต้น

เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจตาย เส้นเลือกหัวใจอุดต้น รวมถึงโรคหลอดเลือดอื่นๆ เช่น โรคเสื่อม สมรรถภาพทางเพศ การใช้สเต็มเซลล์จึงเป็นอีกทางเลือกที่ดีในการสร้างเส้นเลือดใหม่ และสร้างเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ เป็นต้น

เช่น พาร์คินสัน อันโซเมอร์ ไขสันหลังบาดเจ็บ ไขสันหลัง อักเสบ โรคหลอดเลือดสมองตีนหรือแตก อัมพฤกษ์ อัมพาต จอประสาทตาเสื่อม ซึ่งพบ มากขึ้นเรื่อยๆตามอายุเฉลี่ยขอประชากร การรักษาที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจลดอาการ ได้บ้าง แต่ไม่สามารถแก้ไยพยาธิสภาพของสมอง ชลล์สมองที่ตายไปแล้วได้ แต่พบว่า สเต็มเซลล์สามารถสร้างตัวเองเป็นเซลล์ประสาทได้ และป้องกันการสูญเสียของเซลล์ ประสาทได้อีกด้วย

เช่น ออทิสติค Rette syndrome Cerebral palsy มีรายงานว่า การใช้สเต็มเซลล์ทําให้ผู้ป่วยเหล่านี้อาการดีขึ้น

มีผู้ป่วยหลายรายที่ใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคอื่นๆ แล้วทําให้การทํางาน ของไตดีขึ้น ค่า creatinine ลดลง

เช่น Systemic Lupus Erythematosus (5L6 โรคหอบหืด, โรคภูมิแพ้ มีรายงานว่าการใช้สเต็มเซลล์ทําให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้น

ที่มีงานวิจัยว่าสามารถช่วยบรรเทาอาการได้ เช่น Multiple sclerosis Critical limb ischemia, Chronic Obstructive Pulmonary Disease(COPD), โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ALS (Amyotrophic lateral sclerosis), Liver disease, Macular degeneration Aplastic anemia เป็นต้น

ทำไมท่านจึงควรเก็บรักษา เซลล์ต้นกำเนิดในวันคลอด?

เพราะการเก็บสเต็มเซลล์ ( Stem Cell Banking ) ของลูก ไม่ว่าคุณแม่จะตัดสินใจเก็บจากเลือดในสาย สะดือและสายสะดือ รวมถึงเยื่อหุ้มรก หรือจะเลือกเก็บเฉพาะส่วนของสายสะดือและ เยื่อหุ้มรกก็ได้ สเต็มเซลล์ของลูกจะทําการจัดเก็บได้เพียงครั้งเดียวในวันคลอด โดยจะทําทันทีหลังจากที่ทารกคลอดออกมา สเต็มเซลล์ที่ผ่านการตรวจสอบและ คัดแยกแล้ว จะผ่านขบวนการเพาะเลี้ยงให้เซลล์มีความแข็งแรงและเพิ่มจํานวนและ เก็บรักษาไว้ในไนโตรเจนเหลวซึ่งไม่ทําให้เซลล์สูญเสียความสามารถในการมีชีวิต และยังมีประสิทธิภาพในการทํางานเมื่อนํามาใช้งาน

การเก็บสเต็มเซลล์ ( Stem Cell Banking ) จากเนื้อเยื่อสายสะดือ และเยื่อหุ้มรก เป็นวิธีการที่ไม่มี ผลกระทบใดๆ กับแม่และลูก และยังมีประโยชน์ในการช่วยรักษา และฟื้นฟูโรคต่าง ๆ ได้ดีอีกด้วย โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับภาวะเสื่อมต่างๆตามวัย หรือภาวะการ อักเสบเฉียบพลัน หรือในกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุต่างๆ และต้องการการฟื้นฟูด้วย เซลล์ต้นกําเนิด ก็จะสามารถนําเซลล์ต้นกําเนิดที่ฝากไว้มาใช้กับทุกคนในครอบครัวได้

“สเต็มเซลล์” เซลล์ต้นกำเนิดในปัจจุบัน มีการศึกษาและนำไปพัฒนาในด้านไหนบ้าง?

สเต็มเซลล์ หรือเชลล์ต้นกําเนิด คือเซลล์ของร่างกายคุณเอง ช่วยซ่อม แซมเนื้อเยื่อที่เกิดความเสียหาย ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่สามารถแบ่งตัวเองขึ้นมา ใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่า ในปัจจุบันนอกเหนือจากความสําเร็จและความปลอดภัย ในการใช้สเต็มเซลล์เพื่อรักษาโรคเลือด โรคความเสื่อม การบาดเจ็บจากการ เล่นกีฬา อุบัติเหตุ แผลเรือรังจากไฟไหม้ หรือแผลเบาหวาน ที่มีการใช้กันอย่าง แพร่หลาย

สเต็มเซลล์จากกระแสเลือด (Peripheral Blood Stem Cells : PBSCs) เก็บได้จากกระแสเลือดของคุณเอง สเต็มเซลล์สามารถแบ่งตัวและเปลี่ยนเป็น เซลล์ชนิดต่างๆได้ และมีโอกาสใช้รักษาโรคเลือด โรคมะเร็งบางชนิด กระดูกอ่อน บาดเจ็บ โรคข้อเสื่อมระยะต้น การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การบาดเจ็บจาก อุบัติเหตุและแผลเรื้อรัง

สําหรับผู้ที่พลาดการฝากเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดในสายสะดือ จากเนื้อเยื่อสาย สะดือ และเยื่อหุ้มรก (ซึ่งทําได้เฉพาะเมื่อแรกเกิดเท่านั้น) ทาง วินเซลล์ รีเซิร์ช มีบริการ รับฝากเก็บสเต็มเซลล์ของผู้ใหญ่ (Wincell Research PBSC banking) ซึ่งสามารถ เก็บสเต็มเซลล์จากกระแสเลือดของคุณเอง รักษาไว้ในสภาพเยือกแข็งโดยใช้สาร ไครโอโพรเทคแทนท์ (Cryoprotectant) เพื่อรักษาสภาพของสเต็มเซลล์ให้พร้อม สําหรับการนํามาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต

ขั้นตอนการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อสายสะดือและเยื่อหุ้มรก

ขั้นตอนที่ 1

แจ้งความจํานงและทําสัญญา เพื่อฝากเก็บสเต็มเซลล์กับกาง เจ้าหน้าที่หรือทีมงานของ “บริษัท วันเชลล์ รีเชิร์ช จํากัด"​

ขั้นตอนที่ 2

“บริษัท วินเชลล์ รีเซิร์ช จํากัด" เข้าเก็บสายสะดือและ/หรือ เยื่อหุ้มรกในวันคลอด และเก็บเลือด ของคุณแม่ตามวันเวลาที่นัดหมาย ภายใต้กระบวนการที่มีมาตรฐาน ระดับสูงในทุกขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 3

ในวันคลอด พยาบาลจะทํา การเจาะเลือดของคุณแม่ใส่ใน specimen tubes ตามขั้นตอน เพื่อนําไปตรวจสุขภาพของคุณแม่ ตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับ สูงสุดดังนี้
i การติดเชื้อซิฟิลิส
ii การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
iii การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี
iv อักเสบซี การตรวจเชื้อไวรัส เอช ไอ วี
v การตรวจเชื้อไชโตเมกะโล ไวรัส
vi การตรวจเชื้อไวรัส เอช ไอ วี 1 และ 2 ด้วยวิธี NAT

ขั้นตอนที่ 4

สายสะดือและ/หรือรก หลัง การจัดเก็บจะถูกนําส่งเข้าสู่ห้อง ปฏิบัติการ วินเซลล์ รีเซิร์ช โดยผ่าน การควบคุมมาตรฐานการขนส่ง ที่อุณหภูมิ 2-8 องศา เซลเซียส ภายใน 24 ชม.

ขั้นตอนที่ 5

เข้าสู่กระบวนการคัดแยก เพาะเลี้ยง และเก็บรักษาเซลล์ต้น กําเนิดตามขั้นตอนภายใต้มาตรฐาน GMP cell culture โดยเก็บรักษา สเต็มเซลล์ด้วยระบบไอระเหย ไนโตรเจน ที่อุณหภูมิ – 196 องศา เซลเซียส

ขั้นตอนที่ 6

ห้องปฏิบัติการ วินเซลล์รีเชิร์ช จะนําส่งใบรายงานผลความคืบหน้า ของการเจริญเติบโตของสเต็มเซลล์ (Preliminaly Report) ภายในระยะ เวลา 1 เดือน

ขั้นตอนที่ 7

ห้องปฏิบัติการ 5นเชลล์ รีเชิร์ช จะนําส่งใบรายงานผลการ เพาะเลี้ยง แล้วเสร็จ (Final Report) ตามข้อตกลงที่กําหนดในสัญญา

คำถามที่พบบ่อย

Most frequent questions and answers

A1 : การเก็บสเต็มเซลล์หลังคลอด เป็นโอกาสเดียวที่สามารถเก็บสเต็มเซลล์ส่วนที่ดีที่สุด ให้กับลูกและครอบครัว ไว้สําหรับใช้ในอนาคตได้ สเต็มเซลล์หลังคลอดมีข้อดี คือ อ่อนเยาว์ที่สุด เมื่อเทียบกับสเต็มเซลล์จากแหล่งอื่นๆ สเต็มเซลล์ที่จัดเก็บหลังคลอดจะมีอายุ 0 ขวบ เท่ากับ อายุของลูกน้อยในวันคลอด หากในอนาคตลูกน้อยมีอาการเจ็บป่วย หรือคนในครอบครัว มีภาวะเสื่อมตามวัย ซึ่งหากคุณพ่อคุณแม่มีการเก็บสเต็มเซลล์ไว้ ก็สามารถเบิกสเต็มเซลล์ที่ ฝากเก็บไว้นํากลับมาใช้รักษาและฟื้นฟูให้กับลูกน้อยและคนในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่รัก ได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลารอคอยหรือค้นหาสเต็มเซลล์ที่เหมาะสมกับลูกน้อย และบุคคลใน ครอบครัวที่ท่านรักและห่วงใย

A2 : ขั้นตอนการจัดเก็บสเต็มเซลล์ ไม่ยุ่งยาก ปลอดภัย และไม่เกิดการบาดเจ็บทั้งกับ คุณแม่และลูกน้อย โดยการจัดเก็บต้องทําทันทีหลังจากที่ทารกคลอดออกมา การจัดเก็บทําตาม ขั้นตอน โดยผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นจะถูกนําเข้าสู่ห้องปฏิบัติการทันที เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการ ตรวจสอบ คัดแยกและเพาะเลี้ยงตามมาตรฐาน GMP กายได้ขั้นตอนที่ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ดยเจ้าหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงมาอย่าง ยาวนานกว่า 10 ปี หลังจากนั้นสเต็มเซลล์จะถูกเก็บรักษาภายในถังจัดเก็บที่ทันสมัยที่สุด ด้วย ะบบไอระเหยไนโตรเจน ที่อุณหภูมิ – 196 องศาเซลเซียส เพื่อคงสภาพความมีชีวิตของสเต็ม ชลล์พร้อมสําหรับการใช้งานในอนาคต

 

เหตุผลที่ต้องเลือกเก็บเซลล์ต้นกำเนิดที่ “Wincell Research”

มีการบริหารอย่างยั่งยืน

วินเชลล์ รีเซิร์ช เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีชีวภาพมายาวนานตั้งแต่ปี 2007 (พ.ศ.2550) ซึ่งมีเป้าหมายในการมอบบริการที่มีคุณภาพในการเก็บรักษาเซลล์ต้นกําเนิดอย่างมีมาตรฐาน ระดับสากล และมอบบริการที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้แก่โรงพยาบาลเอกชนชั้นนําทั้งไทยและต่างประเทศ

• เราเป็นต้นแบบ เป็นผู้บุกเบิก และให้บริการฝากเก็บ ( Stem Cell Banking ) เพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อ ให้แก่ธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนมาอย่างยาวนาน
• ได้รับการสนับสนุนด้านทุนวิจัยจากสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ National Innovation Agency (NIA)
• ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI : Board of Investment)
• ห้องปฏิบัติการวินเซลล์ รีเซิร์ช เป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากองค์การ อาหารและยา (อย.) ให้เป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านมาตรฐานในการเพาะเลี้ยงเซลล์
• เราเป็นห้องปฏิบัติการที่ปฏิบัติการกายได้เกณฑ์การควบคุมมาตรฐาน และกระบวนการ ผลิต เพาะเลี้ยงเซลล์ ตามมาตรฐานสูงสุดของ GMP (Good Manufacturing Practice) • เรามีทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มี ประสบการณ์เชิงลึกในด้านสเต็มเซลล์ • เรามุ่งมั่นในเป้าหมายที่จะขยาย และพัฒนาการวิจัย และขั้นตอนการบำบัดรักษาในอนาคต อันใกล้นี้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาส และเป็นทางเลือกในการรักษาโรคต่างๆได้มากยิ่งขึ้น

มีมาตรฐานระดับมืออาชีพ

บริษัท วินเซลล์ รีเซิร์ช จํากัด มีความมุ่งมั่น และยึดมั่นในคุณภาพการทํางานสูงสุดเป็นหลัก สําคัญและการควบคุมคุณภาพของการทํางานอยู่บนพื้นฐานของหลักการตามมาตรฐานของ GMP (Good Manufacturing Practice)

มีคุณภาพสูงที่สุด

การดําเนินการการควบคุมคุณภาพและการประมวลผลที่เข้มงวดของห้องปฏิบัติการ วินเซลล์ รีเซิร์ช ทําให้ลูกค้ามั่นใจได้ถึงคุณภาพของการบริการด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกําเนิดที่ดีที่สุดโดย

• ห้องปฏิบัติการมีการเลือกใช้เครื่องมือ น้ำยา และอุปกรณ์คุณภาพสูงสุดที่ได้รับการ รับรองคุณภาพผ่าน องค์การอาหารและยา (อย.) ในทุกขั้นตอนการผลิต

• ห้องปฏิบัติการ มีวิธีการคัดแยก และตรวจสอบสเต็มเซลล์ที่ติดเชื้อ เพื่อป้องกันและลด โอกาสที่สเต็มเซลล์ทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค

• ห้องปลอดเชื้อของ วินเซลล์ รีเซิร์ช มีการควบคุมอยู่ในระดับเดียวกับมาตรฐานของ โรงงานผลิตวัคซีน หรือ โรงงานผลิตยาที่ปลอดเชื้อ ด้วยห้องปฏิบัติการ Cleanroom class 100 และได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

• กระบวนการการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ ดําเนินการตามแนวทาง มาตรฐาน GMP Cell culture ในทุกขั้นตอนการผลิต

มีมาตรฐานระดับสากล

บริษัท วินเซลล์ รีเซิร์ช จํากัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015 เพื่อรับรองคุณภาพของระบบบริหารจัดการงานภายในองค์กร เป็นการประกันคุณภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสากล

covid