Services

Facebook
Twitter
LinkedIn

ติดต่อสอบถาม

รักษามะเร็ง ด้วย WT1 Cancer Treatment

รักษามะเร็ง กับ WT1 Cancer Vaccines

Dendritic cells (DCs) Cancer Vaccines เป็นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน ทำหน้าที่สำคัญในการนำเสนอแอนติเจน (Antigen presenting cell) ที่ดีที่สุด มีบทบาทสำคัญในการตอบสนองต่อการติดเชื้อ เมื่อ Dendritic cells พบสิ่งแปลกปลอม โดยเฉพาะเซลล์มะเร็ง จะทำการจับกินและย่อยสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้น และเดินทางไปยังต่อมน้ำเหลืองเพื่อนำเสนอแอนติเจนของสิ่งแปลกปลอมนั้นๆ ให้กับเซลล์ภูมิคุ้มกันตัวอื่นๆทั้ง T cell และ B cell เพื่อทำหน้าที่ในการกำจัดเซลล์มะเร็งหรือสิ่งแปลกปลอมต่อไป

รักษามะเร็ง Dendric Cell

WT1 Cancer Vaccines รักษามะเร็ง ได้อย่างไร?

รักษามะเร็ง ด้วย Dendritic Cell Vaccine ของวินเซลล์รีเซิร์ช  เป็นการ รักษามะเร็ง แบบเฉพาะบุคคล โดยใช้การกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของคนไข้เอง  เพื่อมาต่อสู้กับเซลล์มะเร็งชนิดนั้นๆอย่างเหมาะสมและตรงจุด  โดยใช้เปปไทด์โปรตีนที่ได้จากยีน WT1  คุณสมบัติเป็น tumor rejection antigen หรือแอนติเจนที่ต่อต้านเซลล์มะเร็งแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ Dendritic Cell ได้เรียนรู้และแสดงส่วนของยีนนี้ออกมาที่ผิวของเซลล์แล้วนำไปสอนหรือป้อนให้กับเซลล์เม็ดเลือดขาว ( T-Cell ) ให้รับรู้ถึงตัวบ่งชี้ หน้าตามะเร็งชนิดนั้นๆ แล้วเข้าทำลายเซลล์มะเร็งชนิดนั้นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การใช้วัคซีน DC นอกจากจะเป็นการทำให้ระบบภูมิคุ้มกัน  กำจัดเซลล์มะเร็งอย่างจำเพาะในคนไข้แต่ละรายแล้ว  ยังช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสร้าง Memory ว่ามะเร็งในร่างกายของเราหน้าตาเป็นอย่างไร  หากมะเร็งกลับมาเกิดเป็นซ้ำอีก ร่างกายจะสามารถกำจัดได้ในทันที

ขั้นตอนการรักษาด้วยวัคซีนมะเร็งจากเดนไดรติกเซลล์ – (WT1) แอนติเจน

ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับคำแนะนำ และแนวทางในการรักษา

รวบรวมข้อมูลประวัติการรักษาที่ผ่านมา เช่น ขั้นตอนการรักษาโรคมะเร็งโดยวิธีพื้นฐาน และผลการตรวจเลือด ผล PET scan, CT scan, สไลด์ชิ้นเนื้อ เป็นต้น

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเจาะเลือดคนไข้เพื่อตรวจเพิ่มเติม ดังนี้ Complete Blood Count (CBC), Biochemistry, Tumor maker, Immune Profile, Infection (HIV, HBs Ag, HVC, Syphillis, HTLV-1) และ ตรวจหา Antigen ที่จำเพาะกับมะเร็ง

ฟังผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อประเมิน  กรณีพบว่าจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวของคนไข้ไม่ได้เกณฑ์มาตรฐาน แพทย์จะฉีด GCSF เพื่อกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวให้เพิ่มจำนวนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมนัดเก็บเลือด ในวันที่พร้อม ด้วยเครื่อง Apheresis ปริมาณ 100 – 300 cc โดยใช้เวลาประมาณ 2- 3 ชั่วโมง

นำเลือดของคนไข้เข้าสู่กระบวนการทางห้องปฏิบัติการ ใช้เวลาเพาะเลี้ยง 2 สัปดาห์ และนัดคนไข้เพื่อฉีด DC Vaccines ทุกๆ 2 สัปดาห์ต่อเนื่องกันจนครบ 7 doses ( ใช้เวลารวมทั้งสิ้น 14 สัปดาห์)

แพทย์จะประเมินการรักษาด้วยการตรวจ ดังนี้  Immune Profile, Tumor Maker, CTC และ/หรือ ทำ Pet Scan เป็นต้น

รักษามะเร็ง ด้วย WT1 Cancer Vaccine Treatment Guideline

ข้อดีของการใช้ Dendritic Cell Vaccine (DC Vaccines – WT1)

กระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยตรง

ช่วยชี้เป้าเซลล์มะเร็ง หรือเรียกว่า tumorantigens โดยกระบวนการนี้จะเข้าไปช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ของร่างกายเพื่อสามารถต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้โดยตรง

ลดการเกิดผลข้างเคียงต่อร่างกาย

ช่วยกำจัดภาวะกดภูมิ (immunosuppression) ที่มีต้นเหตุมาจากเซลล์มะเร็ง

ลดการเกิดมะเร็งซ้ำ

ช่วยลดภาวการณ์เกิดเป็นมะเร็งซ้ำ (Recurrence)

ทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะเจาะจง

กระตุ้นทำลายเซลล์มะเร็งโดยให้ T-cells สามารถระบุและกำจัดเซลล์มะเร็งได้อย่างเฉพาะเจาะจง และรวดเร็ว
covid