คุณมีระดับความเสี่ยงปานกลางต่อการเป็นมะเร็ง

เราขอแนะนำให้คุณเข้ารับการตรวจประเมินสภาวะภูมิคุ้มกัน
และการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์อื่นๆ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
เพื่อวัดระดับและติดตามความเสี่ยงมะเร็งของคุณอย่างแม่นยำมากขึ้น

ต้องการปรึกษาแพทย์

โทร 095-9246223 เพื่อสอบถามข้อมูลได้ในเวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 10.00 น. – 18.00 น.

covid