PBSC ทางเลือกใหม่ของการรักษาโรคสมอง

เป็นที่ทราบกันดีว่าเซลล์สมองจะเป็นเซลล์ที่ไม่มีการแบ่งตัว เมื่อสมองได้รับภยันตรายจากสาเหตุต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ โรคเส้นเลือด ก็จะไม่มีการสร้างเซลล์สมองเพิ่ม ทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากมีอาการที่แย่ลงและทรุดตัวอย่างต่อเนื่อง

ในปัจจุบันมีการศึกษามากมายเรื่องของ Stem cell  ที่สามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคทางสมองได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่ โรคอัลไซเมอร์ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคสมองเสื่อมแบบต่างๆ เนื่องจากเซลล์ต้นกำเนิดดังกล่าวสามารถที่จะซ่อมแซมและเร่งการรักษาเซลล์สมองที่ตายไปได้เป็นอย่างดื ในวิทยาการของ Stem cell ก็มีการพัฒนาของการเก็บ stem cell แบบต่างๆ รูปแบบของการเก็บเซลล์ต้นกำเนิดที่สามารถเก็บให้ตัวเองได้คือ การเก็บสเต็มเซลล์แบบ PBSC (Peripheral Blood Stem cell) โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดของเลือดตัวเองในการซ่อมแซมอวัยวะต่างๆ เช่นระบบหลอดเลือดและสมอง เป็นต้น

ทางทีมนายแพทย์ Manisha และคณะ ได้ทำการศึกษาโดยการใช้ Stem cell รูปแบบต่างๆในการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง พบว่ามีการใช้ PBSC ในการรักษาโรคสมองแล้วได้ผลดี โดยใช้ปริมาณเซลล์เริ่มต้นที่ 3-10 ล้านเซลล์ก็สามารถที่จะทำให้การตอบสนองของสมองเกิดได้ดีขึ้นที่ 12 เดือนหลังการทำการรักษา และยังทำให้ผู้ป่วยสามารกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อีกด้วย นอกเหนือจากนี้ยังมีการศึกษาในระยะถัดมาของนายแพทย์ Cheng และคณะพบว่าผู้ป่วยโรคสมองที่ได้รับ PBSC เข้าไปสามารถมีการตอบสนองผ่านแบบทดสอบ NIHSS score ที่ดีขึ้นกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษาโดย PBSC อย่างมีนัยสำคัญ

และผลการศึกษาของ นายแพทย์ Lin และคณะจากมหาวิทยาลัยแพทย์จีน (China medical university hospital) ที่เป็ฯหนึ่งในศูนย์การรักษษด้วยนวัตกรรมแห่งแรกของประเทศจีนที่ประสบผลสำเร็จยังประกาศผลการศึกษาถึงการใช้ PBSC เพื่อรักษาโรคหลอดเลือดสมองอีกด้วย โดยนู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดสมองจะมีการตอบสนองต่อการให้เซลล์ โดยมีระดับ CD34+ ไม่น้อยกว่า 3-8 ล้านเซลล์ได้ดีอีกด้วย ในผู้ป่วยบางรายสามารถกลับมามีชีวิตปกติได้

การรักษาทางการให้สเต็มเซลล์เลือดในผู้ป่วยโรคสมองจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ป่วยในยุคปัจจุบัน

ทาง Wincell Research Center มีนวัตกรรมในการเก็บและใช้ PBSC มาอย่างยาวนานโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาและอายุรกรรมให้คำปรึกษาและดูแลตลอดช่วงการรักษา จึงทำให้ท่านสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัยในการรักษา

Reference

  1. Andrews E. M., Tsai S. Y., Johnson S. C., Farrer J. R., Wagner J. P., Kopen G. C., et al. (2008). Human adult bone marrow-derived somatic cell therapy results in functional recovery and axonal plasticity following stroke in the rat. Exp. Neurol. 211 588–592. 10.1016/j.expneurol.2008.02.027
  2. Bao X. J., Liu F. Y., Lu S., Han Q., Feng M., Wei J. J., et al. (2013). Transplantation of FLK-1+ human bone marrow-derived mesenchymal stem cells promotes behavioral recovery and anti-inflammatory and angiogenesis effects in an intracerebral hemorrhage rat model. Int. J. Mol. Med. 31 1087–1096. 10.3892/ijmm.2013.1290
  3. Bhasin A., Padma Srivastava M. V., Mohanty S., Vivekanandhan S., Sharma S., Kumaran S., et al. (2016). Paracrine mechanisms of intravenous bone marrow-derived mononuclear stem cells in chronic ischemic stroke. Cerebrovasc. Dis. Extra 6 107–119. 10.1159/000446404
  4. Bhasin A., Srivastava M. V., Bhatia R., Mohanty S., Kumaran S. S., Bose S. (2012). Autologous intravenous mononuclear stem cell therapy in chronic ischemic stroke. J. Stem Cells Regen. Med. 8 181–189.
  5. Chen D. C., Lin S. Z., Fan J. R., Lin C. H., Lee W., Lin C. C., et al. (2014). Intracerebral implantation of autologous peripheral blood stem cells in stroke patients: a randomized phase II study. Cell Transplant 23 1599–1612. 10.3727/096368914X678562

Share:

More Posts

Amnion-derived mesenchymal stem cell

ในปัจจุบันศาสตร์ทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพ (Regenerative medicine ) ถือเป็นการแพทย์ทางเลือกที่กำลังได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น โดยมีการใช้เซลล์มาช่วยในการบำบัดโรค (cell-based therapy) ควบคู่ไปกับการรักษาแผนปัจจุบัน การใช้ Mesenchymal stem cells (MSCs) เป็นทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจาก MSCs เป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลง (Differentiation) ตัวเองไปเป็นเซลล์ชนิดอื่นได้ เช่น เซลล์ไขมันเซลล์กระดูกเซลล์กระดูกอ่อน เซลล์เส้นประสาท เซลล์ตับ เซลล์ตับอ่อน

การศึกษางานวิจัย “ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้ Mesenchymal stem cells ในการรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 อาการหนักและอาการรุนแรง”ด้วยการทำ systematic review และ meta-analysis

การติดเชื้อ SARS-CoV-2 ส่งผลให้เกิดการตอบสนองของภูมิคุ้มกันของร่างกายทั้ง innate และ adaptive immune respond ซึ่งการติดเชื้อในผู้ป่วยอาการหนักหรืออาการรุนแรงมีการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในระดับสูงจนเกินไปและไม่สามารถควบคุมได้ เกิดการปลดปล่อยสาร cytokines จำนวนมาก จนเกิด cytokine storm ขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการก่อให้เกิดการอักเสบและความเสียหายต่อเนื้อเยื่อปอดและระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วย อาจนำไปสู่ภาวะระบบอวัยวะล้มเหลวและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ในผู้ป่วยที่อาการหนักหรืออาการรุนแรง มักพบภาวะหายใจลำบาก ระดับของออกซิเจนในเลือดต่ำ อาจส่งผลให้เกิดภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (acute respiratory distress

มลพิษทางอากาศและความยาวของเทโลเมียร์

มลพิษทางอากาศและความยาวของเทโลเมียร์ : ชนิดบทความการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากวารสารที่มีอาสาสมัครรวม 12,058 คน ผู้แต่ง : Bing Zhao, Ha Q. Vo, Fay H. Johnston, Kazuaki Negishi บทคัดย่อ มีการศึกษาและการรายงานถึงผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อระบบทางเดินหายใจอยู่อย่างมากมายในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามกลไกขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกลไกการก่อให้เกิดโรคต่างๆ จากมลพิษยังไม่ได้รับการชี้แจงอย่างชัดเจน โดยมลพิษทางอากาศอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการเร่งกระบวนการชราภาพก่อนวัยอันควร และอาจเป็นสาเหตุของการไปสู่การเกิดโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease;

การจัดการมะเร็งระยะลุกลาม

#เทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็ง EP.4 #การจัดการมะเร็งระยะลุกลาม โดย นพ.จิรเจษฎ์ สุขสุเพิ่ม อายุรแพทย์ด้านการรักษาโรคมะเร็ง ในตอนที่ผ่านมา เราได้พูดกันถึงเรื่องของ การรักษามะเร็งด้วยวิธีมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เคมีบำบัด ยามุ่งเป้า ยาปลดเบรกภูมิต้านทาน และภูมิคุ้มกันบำบัดในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งในตอนจบนี้คุณหมอจะมาพูดถึง การสร้างทหารกองพิเศษที่จะมาจัดการกับมะเร็งโดยตรง หรือการรักษาด้วยเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด จะเป็นอย่างไร มีประโยชน์แค่ไหน เรามาติดตามไปพร้อมๆ กันเลยค่ะ . ปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคมะเร็งได้ที่ #WincellResearch Tel.

ติดต่อสอบถาม

wincell-research-logo

บริษัท วินเซลล์รีเสิร์ช จำกัด ก่อตั้งโดย ดร.โอฬาร เปี่ยมกุลวนิช และประกอบด้วยทีมแพทย์และนักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพและภูมิคุ้มกันวิทยาที่ทันสมัยซึ่งพัฒนาวิธีการเอาชนะโรคที่เกิดจากมะเร็ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
จดหมายข่าวของเรา

ส่งข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่ดีสู่กล่องจดหมายข่าวของคุณ

Copyright 2020 © Wincell Research | All Rights Reserved |  Privacy policy | Terms of Service

covid