Services

Facebook
Twitter
LinkedIn

ติดต่อสอบถาม

มารู้จักกับ... เวชศาสตร์ชะลอวัย (Regenerative Medicine)

ในปัจจุบันศาสตร์ทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพ (Regenerative medicine ) ถือเป็นการแพทย์ทางเลือกที่กำลังได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น โดยมีการใช้เซลล์มาช่วยในการบำบัดโรค (cell-based therapy) ควบคู่ไปกับการรักษาแผนปัจจุบัน

ไม่มีใครรักสุขภาพ เท่ากับเรารัก การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ใครก็ต่างปรารถนา เวชศาสตร์ชะลอวัย เป็นศาสตร์ทางการแพทย์ที่ป้องกันและฟื้นฟูร่างกายที่แข็งแรงจากภายใน ดูดีขึ้น สวยขึ้น หล่อขึ้น และแข็งแรงอายุยืนยาว คนส่วนใหญ่ควรดูแลตัวเองเมื่อมีอาการป่วย แต่คงดีกว่าถ้าเราดูแลตัวเองไม่ให้ป่วยและปราศจากโรคตั้งแต่แรกเริ่ม ช่วยให้ไม่ต้องเผชิญโรคที่เกิดจากการเสื่อมของร่างกาย เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นต้น

covid