Services

Facebook
Twitter
LinkedIn

ติดต่อสอบถาม

Fibroblast cell Structure

รู้จักกับ.. Fibroblast cells (เซลล์ไฟโบรบลาสท์)

Fibroblast Cell ((เซลล์ไฟโบรบลาสท์) คือ เซลล์ผิวหนังที่สร้างคอลลาเจนและมีบทบาทสำคัญคอยดูแลสุขภาพผิวของคุณอย่างต่อเนื่อง คอลลาเจนเป็นโครงสร้างและให้ความกระชับ ความคงตัวของผิวหนังและเป็นส่วนสำคัญที่คอยพยุงผิวหนังชั้นเดอมิส (dermis) (หรือผิวหนังชั้นกลาง) ชั้นเดอมิสเป็นชั้นที่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ยืดหยุ่น ในบริเวณตรงนี้จะพบเซลล์ไฟโบรบลาสท์จำนวนมาก

กระบวนการเกิดความชราของผิว (The aging process)

เมื่ออายุมากขึ้น เซลล์ไฟโบรบลาสท์จะลดจำนวนลง รวมถึงร่างแหของคอลลาเจน ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นชั้นของเดอมิสเสื่อมสลายลงเรื่อยๆ จึงทำให้ชั้นเดอมิสเสียสมดุล ส่งผลให้ความยืดตัวลดลง ลดการดีดตัวกลับ และมีการหย่อนตัวที่เพิ่มขึ้น จึงมีแนวโน้มเกิดริ้วรอยมากขึ้น

รักษาริ้วรอยด้วย Fibroblast Cell

การรักษาริ้วรอยด้วยเซลล์ไฟโบรบลาสท์

การรักษาริ้วรอยด้วยเซลล์ไฟโบรบลาสท์  คือ การเพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวนเซลล์ไฟโบรบลาสท์ ของคุณเอง เพื่อให้เซลล์ไฟโบรบลาสท์เข้าไปกระตุ้นการสร้าง คอลลาเจนในชั้นผิวให้มากขึ้น และฟื้นฟูโครงสร้างผิวให้ดูอ่อนเยาว์ขึ้น  ซึ่งวิธีนี้มีความปลอดภัยสูงมาก เนื่องจากใช้เซลล์ของคุณเอง (autologous cellular) ด้วยวิธีการเจาะชิ้นเนื้อ  ที่เรียกว่า Skin Biopsy  เพื่อปรับรูปริ้วรอยบริเวณร่องลึกของผิว ให้ตื้นและดูอ่อนเยาว์ขึ้น  ซึ่ง การรักษานี้มีกรรมวิธีผลิตเฉพาะบุคคล เท่านั้น

หน้าอ่อนเยาว์ด้วย Fibroblast Cell

ข้อดีของการใช้เซลล์ไพโบรบลาสท์ในการรักษาริ้วรอยร่องลึก

Fibroblast Cell Structure Element

ป้องกันริ้วรอยและกระตุ้นคอลลาเจน

เซลล์ไฟโบรบลาสท์เป็นกุญแจสำคัญต่อการผลิตสารประกอบนอกเซลล์ ซึ่งมีหน้าที่ในการป้องกันรอยเหี่ยวย่น ริ้วรอยร่องลึกต่างๆ  เป็นเซลล์เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เป็นเสมือนโครงร่างของผิวหนัง และยังเป็นเซลล์ชนิดเดียวที่กระตุ้นการผลิตคอลลาเจน

ช่วยสมานแผลบนบริเวณผิวหนัง

นอกจากนั้น เซลล์ไฟโบรบลาสท์ยังทำหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการหายของบาดแผล และยังเป็นเซลล์ที่พบมากที่สุดในเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

ลดความเสี่ยงที่กระทบต่อระบบภูมิคุ้มกัน

การใช้เซลล์ไฟโบรบลาสท์จากตัวคนไข้เองนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดปฏิกิริยาจากภูมิคุ้มกันของร่างกาย  และมีความปลอดภัยสูง

covid