Services

Facebook
Twitter
LinkedIn

ติดต่อสอบถาม

Regulatory T Cell ( Treg Cell )

Regulatory T Cell ( Treg cell )

Regulatory T Cell ( Treg cell ) เป็นกลุ่มของเม็ดเลือดขาวกลุ่มหนึ่งซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของลิมโฟไซต์ชนิด T cells แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  CD4+ Treg cells และ CD8+ Treg cells มีหน้าที่ในการรักษาสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกาย โดยป้องกันไม่ให้ T cells ที่จดจำเซลล์ของร่างกายทำลายเซลล์ของร่างกายตัวเองได้ นอกจากนี้ ยังป้องกันไม่ให้ภูมิคุ้มกันของแม่ทำอันตรายต่อทารกที่อยู่ในครรภ์ และยังช่วยยับยั้งการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีความไวต่อสิ่งแปลกปลอมมากกว่าปกติซึ่งเป็นสาเหตุของอาการแพ้หรือหอบหืดอีกด้วย

ทำไมเราต้องตรวจ TREG CELL COUNT

Treg cell ในร่างกายนั้น  มีจำนวนที่แตกต่างกัน กล่าวคือ  CD4+Treg  cells  มีจำนวน 5-10%  ของจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด CD4+ ทั้งหมด   และ CD8+ Treg  cells มีจำนวน 0.1-1%  ของเม็ดเลือดขาวชนิด CD8+ ทั้งหมด   จำนวนของ Treg cells ทั้ง 2 กลุ่มในร่างกายสามารถบอกภาวะความเสี่ยงต่อการเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันและโรคมะเร็งได้  โดยที่

 • จำนวน Treg cells ที่ต่ำลง : จะทำให้ Treg cells ไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะยับยั้งไม่ให้เม็ดเลือดขาวทำลายเซลล์ภายในร่างกายของตนเองได้ จนเป็นสาเหตุของโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง รวมถึงไม่มีความสามารถเพียงพอในการยับยั้งการทำงานของเซลล์ชนิดอื่นในระบบภูมิคุ้มกัน   จึงส่งผลให้เกิดอาการแพ้  หรือก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ 
 • จำนวน Treg cells ที่สูงขึ้น : สามารถบ่งชี้ถึงโอกาสการเป็นโรคมะเร็ง  และโรคติดเชื้อไวรัส  เช่น การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี  (HBV) , ไวรัสตับอักเสบซี (HCV),  HIV  และ  Herpes Simplex Virus   ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเริม   เนื่องจาก Treg cells ช่วยทำให้เซลล์มะเร็งหรือเชื้อไวรัสสามารถหลบเลี่ยงเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของเราได้   ส่งผลให้เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันไม่สามารถทำลายเซลล์มะเร็งหรือเซลล์ที่ติดเชื้อดังกล่าวได้  
Regulatory T Cell ( Treg Cell ) duty

รูปข้างต้น  แสดงถึง  กลไกการทำงานร่วมกันของเซลล์ต่างๆ ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย   เมื่อมีการตรวจพบเซลล์มะเร็ง  โดยเซลล์ที่มีหน้าที่ในการนำเสนอชิ้นส่วนของสิ่งแปลกปลอม เช่น Dendritic cells  หรือ  Macrophage นำเสนอชิ้นส่วนของเซลล์มะเร็งให้กับ  Treg  cells  จากนั้น  Treg cells จะไปยับยั้งการทำงานของ T cells   ส่งผลให้ T cells  ไม่สามารถกำจัดเซลล์มะเร็งได้

ผู้ที่ควรได้รับการตรวจวัดจำนวน Regulatory T Cell ( Treg cell ) ในร่างกาย

 1. บุคคลในครอบครัว หรือญาติพี่น้องมีประวัติเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง เช่น SLE
 2. ผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษาโรค ที่เกี่ยวข้องกับภาวะภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง
 3. ผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษาโรคภูมิแพ้
 4. ผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษาโรคมะเร็ง
 5. ผู้ที่ติดเชื้อไวรัส ซึ่งสะท้อนถึงภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 6. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคตับ เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง
 7. ผู้ที่พักผ่อนน้อย เครียด   ขาดการออกกำลังกาย  มีปัญหาเรื่องสุขภาพ
 8. มีภาวะทุพโภชนาการ  จากการรับประทานอาหารไม่ถูกสัดส่วน เช่น ขาดการบริโภคผัก  หรือผลไม้อย่างเพียงพอ

วิธีเพิ่มระดับภูมิคุ้มกัน กรณีที่มีจำนวน Treg cells อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐาน

 1. พบแพทย์เพื่อหาข้อมูลปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองและโรคมะเร็ง
 2. การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย
 3. ปรับการบริโภคอาหาร เพิ่มการรับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ หรือการรับประทานวิตามินเสริมโดยเฉพาะวิตามินเอ
 4. ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนเช้าเพื่อให้ร่างกายมีโอกาสได้รับวิตามินดีมากขึ้น
 5. ปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อน
covid