Amnion-derived mesenchymal stem cell

ในปัจจุบันศาสตร์ทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพ (Regenerative medicine ) ถือเป็นการแพทย์ทางเลือกที่กำลังได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น โดยมีการใช้เซลล์มาช่วยในการบำบัดโรค (cell-based therapy) ควบคู่ไปกับการรักษาแผนปัจจุบัน การใช้ Mesenchymal stem cells (MSCs) เป็นทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจาก MSCs เป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลง (Differentiation) ตัวเองไปเป็นเซลล์ชนิดอื่นได้ เช่น เซลล์ไขมันเซลล์กระดูกเซลล์กระดูกอ่อน เซลล์เส้นประสาท เซลล์ตับ เซลล์ตับอ่อน เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ และเซลล์อื่นๆ อีกมากมาย (1) นอกจากนี้ MSCs มีข้อดีคือการไม่เกิดการต่อต้านการเกิดภูมิคุ้มกัน เมื่อเทียบกับการรักษาทางเลือกชนิดอื่นๆ รวมทั้งยังทำหน้าที่ซ่อมแซมเนื้อเยื่อภายในโดยจะแบ่งตัวได้เรื่อยๆ เพื่อไปทดแทนเซลล์เก่า จากการศึกษาวิจัยทางคลินิก ทั้งในประเทศและต่างประเทศพบว่า MSCs มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคได้หลากหลาย ทั้งโรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันและโรคที่ไม่เป็นระบบภูมิคุ้ม (รูปที่ 1) เช่น โรคข้อเสื่อม, โรคเบาหวาน, โรคกล้ามเนื้อหัวใจ, โรคออทิซึ่ม, โรคพาร์กินสัน, โรคเบาหวาน, โรคแพ้ภูมิตัวเอง (SLE), ภาวะ Graft versus host […]

การศึกษางานวิจัย “ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้ Mesenchymal stem cells ในการรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 อาการหนักและอาการรุนแรง”ด้วยการทำ systematic review และ meta-analysis

การติดเชื้อ SARS-CoV-2 ส่งผลให้เกิดการตอบสนองของภูมิคุ้มกันของร่างกายทั้ง innate และ adaptive immune respond ซึ่งการติดเชื้อในผู้ป่วยอาการหนักหรืออาการรุนแรงมีการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในระดับสูงจนเกินไปและไม่สามารถควบคุมได้ เกิดการปลดปล่อยสาร cytokines จำนวนมาก จนเกิด cytokine storm ขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการก่อให้เกิดการอักเสบและความเสียหายต่อเนื้อเยื่อปอดและระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วย อาจนำไปสู่ภาวะระบบอวัยวะล้มเหลวและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ในผู้ป่วยที่อาการหนักหรืออาการรุนแรง มักพบภาวะหายใจลำบาก ระดับของออกซิเจนในเลือดต่ำ อาจส่งผลให้เกิดภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (acute respiratory distress syndrome ;ARDS) ซึ่งอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยอาการรุนแรงนั้นสูงถึง 49% ซึ่งคุณสมบัติที่น่าสนใจของ Mesenchymal stem cells ที่นำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยอาการหนักหรืออาการรุนแรงได้แก่คุณสมบัติในการควบคุมและปรับระดับการตอบสนองภูมิคุ้มกันของร่างกาย (immunomodulatory effect) ให้อยู่ในสภาวะที่ปกติ อีกทั้งคุณสมบัติในการลดการอักเสบ (anti-inflammation) และคุณสมบัติการซ่อมแซมและฟื้นฟูเนื้อเยื่อที่เสียหาย (tissue repair and regeneration) จึงคาดว่าการใช้ MSC เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาที่น่าสนใจเพื่อช่วยในการปรับระดับการตอบสนองของภูมิคุ้มกันและกระตุ้นการฟื้นฟูของระบบทางเดินหายใจในผู้ป่วย อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษาในผู้ป่วยอาการหนักและอาการรุนแรง จากงานวิจัยของ Weiqi Yao และคณะได้ศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้ MSC ในการรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 […]

มลพิษทางอากาศและความยาวของเทโลเมียร์

มลพิษทางอากาศและความยาวของเทโลเมียร์ : ชนิดบทความการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากวารสารที่มีอาสาสมัครรวม 12,058 คน ผู้แต่ง : Bing Zhao, Ha Q. Vo, Fay H. Johnston, Kazuaki Negishi บทคัดย่อ มีการศึกษาและการรายงานถึงผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อระบบทางเดินหายใจอยู่อย่างมากมายในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามกลไกขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกลไกการก่อให้เกิดโรคต่างๆ จากมลพิษยังไม่ได้รับการชี้แจงอย่างชัดเจน โดยมลพิษทางอากาศอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการเร่งกระบวนการชราภาพก่อนวัยอันควร และอาจเป็นสาเหตุของการไปสู่การเกิดโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease; CVDs) เทโลเมียร์ (telomere) เป็นตำแหน่งบริเวณบนส่วนปลายสุดของแท่งโครโมโซมภายในเซลล์ ซึ่งมีลักษณะการเรียงลำดับเบสของดีเอนเอที่มีรหัสซ้ำๆ (repetitive DNA) โดยเทโลเมียร์มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาเสถียรภาพของโครโมโซม ทั้งนี้มีรายงานจำนวนมากที่กล่าวถึงผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อการทำลายเทโลเมียร์ โดยในบทความนี้ผู้วิจารณ์รายงานได้พยายามรวบรวมข้อมูลที่เคยถูกเผยแพร่ออกมาในปัจจุบันเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของความเกี่ยวข้องระหว่างมลพิษทางอากาศและความยาวของเทโลเมียร์ (telomere length) วิธีการรวบรวมข้อมูลจากการเรียบเรียบเพื่อเขียนวารสารฉบับนี้ ผู้วิจารณ์รายงานจำนวน 2 ท่าน ได้ใช้วิธีทำการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลหลัก จำนวนหลายแหล่งข้อมูล อาทิเช่น ฐานข้อมูล PUBMED, EMBASE, SCOPUS, WEB OF SCIENCE และ Ovid ใช้คำสำคัญในการสืบค้นข้อมูล คือ […]

การจัดการมะเร็งระยะลุกลาม

#เทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็ง EP.4 #การจัดการมะเร็งระยะลุกลาม โดย นพ.จิรเจษฎ์ สุขสุเพิ่ม อายุรแพทย์ด้านการรักษาโรคมะเร็ง ในตอนที่ผ่านมา เราได้พูดกันถึงเรื่องของ การรักษามะเร็งด้วยวิธีมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เคมีบำบัด ยามุ่งเป้า ยาปลดเบรกภูมิต้านทาน และภูมิคุ้มกันบำบัดในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งในตอนจบนี้คุณหมอจะมาพูดถึง การสร้างทหารกองพิเศษที่จะมาจัดการกับมะเร็งโดยตรง หรือการรักษาด้วยเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด จะเป็นอย่างไร มีประโยชน์แค่ไหน เรามาติดตามไปพร้อมๆ กันเลยค่ะ . ปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคมะเร็งได้ที่ #WincellResearch Tel. : 02-3994494-5 Mobile : 095-2541830 , 095-9246223 Line id : cswincell Email : consults@wincellresearch.com . #เทโลเมียร์ #Cancer #ImmuneTherapy #NKCell #NKcellTherapy #WinKCell #WinKCellTherapy #มะเร็ง  #โรคมะเร็ง #ป้องกันโรคมะเร็ง #รักษาโรคมะเร็ง #รักษามะเร็ง #ภูมิคุ้มกันบำบัด #WincellLab #Empire […]

ภูมิคุ้มกันบำบัดกับการรักษาโรคมะเร็ง

#เทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็ง EP.3 ภูมิคุ้มกันบำบัดกับการรักษาโรคมะเร็ง โดย นพ.จิรเจษฎ์ สุขสุเพิ่ม อายุรแพทย์ด้านการรักษาโรคมะเร็ง . ครั้งที่แล้วเราได้พูดกันถึง การรักษาโรคมะเร็งในระยะลุกลาม ในคลิปนี้…. คุณหมอจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของ ภูมิคุ้มกันบำบัดกับการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจนวัตกรรมทางการแพทย์ ในการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีนี้มากขึ้นค่ะ . ปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคมะเร็งได้ที่ #WincellResearch Tel. : 02-3994494-5 Mobile : 095-2541830 , 095-9246223 Line id : cswincell Email : consults@wincellresearch.com . #เทโลเมียร์ #Cancer #ImmuneTherapy #NKCell #NKcellTherapy #WinKCell #WinKCellTherapy #มะเร็ง  #โรคมะเร็ง #ป้องกันโรคมะเร็ง #รักษาโรคมะเร็ง #รักษามะเร็ง #ภูมิคุ้มกันบำบัด #WincellLab #Empire #EmpireHolistic #OlanPiamkulvanich #OranPiamkulvanich  #โอฬารเปี่ยมกุลวนิช

การรักษาโรคมะเร็งระยะลุกลามในปัจจุบัน

#เทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็ง EP.2 การรักษาโรคมะเร็งระยะลุกลามในปัจจุบัน โดย นพ.จิรเจษฎ์ สุขสุเพิ่ม อายุรแพทย์ด้านการรักษาโรคมะเร็ง . มาต่อกันจากครั้งที่แล้วนะคะ ในคลิปนี้…. คุณหมอจะมาอธิบายให้เราได้ทราบถึง นวัตกรรมการรักษามะเร็งระยะลุกลามในปัจจุบัน ทั้งการทำเคมีบำบัด การรักษาด้วยยามุ่งเป้า การรักษาแบบแม่นยำเฉพาะบุคคล รวมถึงแนวโน้มการรักษาในอนาคต ซึ่งแต่ละเรื่องนั้นน่าสนใจมาก มาติดตามกันได้จากคลิปนี้เลยค่ะ . ปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคมะเร็งได้ที่ #WincellResearch Tel. : 02-3994494-5 Mobile : 095-2541830 , 095-9246223 Line id : cswincell Email : consults@wincellresearch.com . #เทโลเมียร์ #Cancer #ImmuneTherapy #NKCell #NKcellTherapy #WinKCell #WinKCellTherapy #มะเร็ง  #โรคมะเร็ง #ป้องกันโรคมะเร็ง #รักษาโรคมะเร็ง #รักษามะเร็ง #ภูมิคุ้มกันบำบัด #WincellLab #Empire #EmpireHolistic #OlanPiamkulvanich #OranPiamkulvanich  […]

เทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบัน EP.1

#เทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบัน EP.1 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งในเบื้องต้น โดย นพ.จิรเจษฎ์ สุขสุเพิ่ม อายุรแพทย์ด้านการรักษาโรคมะเร็ง . ในคลิปนี้ คุณหมอจะมาให้ความรู้ความเข้าในเบื้องต้น เกี่ยวกับระยะต่างๆ ของโรคมะเร็ง แนวทางการรักษามะเร็งแต่ละแบบในเบื้องต้น   การตรวจคัดกรองมะเร็ง ก่อนที่เราจะไปดูกันต่อว่า เทคโนโลยีการรักษามะเร็งในปัจจุบันนี้ สามารถทำอย่างไรได้บ้างต่อไปค่ะ . ปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคมะเร็งได้ที่ #WincellResearch Tel. : 02-3994494-5 Mobile : 095-2541830 , 095-9246223 Line id : cswincell Email : consults@wincellresearch.com . #เทโลเมียร์ #Cancer #ImmuneTherapy #NKCell #NKcellTherapy #WinKCell #WinKCellTherapy #มะเร็ง  #โรคมะเร็ง #ป้องกันโรคมะเร็ง #รักษาโรคมะเร็ง #รักษามะเร็ง #ภูมิคุ้มกันบำบัด #WincellLab #Empire #EmpireHolistic #OlanPiamkulvanich #OranPiamkulvanich  […]

สารสกัดจากรก (placenta extracts) ควบคุมการผลิตเม็ดสีผิวเมลานินในเซลล์เมลาโนไซต์ของมนุษย์ผ่านการเปลี่ยนแปลงของการหายใจในระดับเซลล์ของ mitochondria (mitochondrial respiration)

บทคัดย่อ สารสกัดจากรก (placenta extracts) ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในการเป็นสารออกฤทธิ์สำคัญช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสในตลาดเครื่องสำอางประเทศญี่ปุ่น ในบทความผู้วิจัยได้ทำการแสดงความสามารถของสารสกัดจากรกในการควบคุมการยับยั้งหรือการส่งเสริมผลิตเม็ดสีผิว โดยการทดลองผ่านการเพาะเลี้ยงเซลล์เมลาโนไซต์ของมนุษย์ (normal human melanocytes) การทดลองมีการแบ่งสารสกัดจากรออกเป็นสองรูปแบบ ในรูปแบบแรกเมื่อมีการให้สารสกัดหยาบรวมของสารสกัดจากรกของหมู (porcine placental extract) (ชื่อเรียกของสารสกัดรูปแบบแรกในวารสารนี้ คือ W-PEx) เซลล์ human melanocytes จะมีการผลิตเม็ดสีผิวเมลานินที่ลดลง ในทางกลับกันผลของสารสกัดรูปแบบที่สองสารสกัดจากรกของหมูชนิดที่ถูกคัดแยกบริสุทธิ์สาร exudate และ สารกลุ่มไขมันไม่ละลายน้ำออก (ชื่อเรียกของสารสกัดรูปแบบที่สองในวารสารนี้ คือ P-PEx)  มีผลทำให้เซลล์ human melanocytes มีการผลิตเม็ดสีผิวเมลานินที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งสารสกัดจากรกชนิดที่สอง P-PEX ทำให้ปริมาณการแสดงออกของเอ็นไซม์ tyrosinase ซึ่งเป็นเอนไซม์สำคัญในการผลิตเม็ดสีผิวมีการเพิ่มขึ้นตามการผลิตเม็ดสีที่เกิดขึ้นอีกด้วย การศึกษาด้านเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระพบว่าการใช้สารสกัดหยาบรวมของสารสกัดจากรกของหมู (W-PEX) ส่งผลให้เซลล์เมลาโนไซต์ของมนุษย์มีการผลิตเพิ่มขึ้นของเอนไซม์ manganese-dependent superoxide dismutase (MnSOD) ที่เป็นเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในออแกเนลล์ mitochondria ภายในเซลล์ อีกทั้งสารสกัดจากรกยังมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เกิดขึ้นภายในเซลล์เมลาโนไซต์ อันได้แก่ระบบการหายใจในระดับเซลล์และกระบวนการสลายน้ำตาลเพื่อใช้เป็นพลังงาน (glycolysis) ภาพ เซลล์ melanocytes […]

COVID-19 และ Hematopoietic stem cells (HSCs)

การติดเชื้อ SAR-CoV-2 นั้นอาจส่งผลต่อร่างกายเรามากกว่าที่เราคิด โดยจากการวิจัยล่าสุดพบว่า Hematopoietic stem cells (HSCs) ซึ่งเป็นเซลล์ต้นกำเนิดในการสร้างเซลล์เม็ดเลือด และ Endothelial progenitor cells (EPCs) ซึ่งจะเปลี่ยนไปเป็นผนังหลอดเลือด ถูกทำลายอย่างมากในผู้ป่วย CoVID-19 ที่อาการหนัก   โดยคาดว่าไวรัสสามารถบุกเข้าเซลล์ต้นกำเนิดโดยอาศัย Spike protein ซึ่งเป็นส่วนที่ไวรัสใช้ในการบุกเข้าเซลล์ผ่านการจับตัวรับที่จำเพาะ โดยเฉพาะเซลล์ในระบบทางเดินหายใจ ไปกระตุ้นผ่าน Nlrp3 inflammasome (ตัวรับสัญญาณการติดเชื้อภายในเซลล์) อาจส่งผลให้เซลล์เกิด Pyroptosis (สัญญาณให้เซลล์ตายจากภาวะอักเสบอย่างหนักเมื่อเซลล์ติดเชื้อ) ในคนไข้ COVID-19 มักพบภาวะเลือดจาง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือดต่ำ ถึงแม้เราจะสามารถกำจัดเชื้อได้หมดและมีผลตรวจเป็นลบแล้ว ร่างกายจำเป็นต้องสร้างเซลล์เม็ดเลือดใหม่ ๆ ขึ้นมาทดแทนซึ่งสร้างจากเซลล์ต้นกำเนิดนั้นเอง ซึ่งถ้าไม่สามารถสร้างเซลล์เม็ดเลือดได้พอเพียงร่างกายก็มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้ออื่น ๆ ได้และเป็นอันตรายเนื่องจากร่างกายอยู่ในสภาวะที่อ่อนแอ เปรียบเหมือนเสียกำลังทหาร (เม็ดเลือดขาว) ไปอย่างมากในการรบศึกหนัก ในสภาวะนี้แม้ศัตรูที่ปกติไม่สามารถทำอะไรเราได้ก็ตีเมืองเราได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากเราไม่สามารถสร้างทหารกลุ่มใหม่มาป้องกันได้ทันเวลา ดังจะเห็นได้ว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากที่เสียชีวิตจากอาหารแทรกซ้อนอื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่จาก COVID-19 โดยตรง ดังนั้นการพื้นฟูร่างกายหลังจากติดเชื้อก็เป็นสิ่งสำคัญมากเช่นกัน . […]

“เพราะลูก….คือของขวัญอันล้ำค่า มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกน้อย…เพื่ออนาคต”

“เพราะลูก….คือของขวัญอันล้ำค่า มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกน้อย…เพื่ออนาคต” . ทาง Wincell Research ขอขอบพระคุณ พญ.ภัทรลดา ฤทธิวงศ์ แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันและชะลอวัย   ที่ไว้วางใจให้ทาง #วินเซลล์รีเซิร์ช ได้มีโอกาสดูแลในเรื่องของ การฝากเก็บและเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์  เพื่อวางแผนใช้สเต็มเซลล์ในการฟื้นฟูเซลล์เสื่อม ซ่อมสร้างเซลล์ใหม่แบบมีคุณภาพสูงสุด ให้กับทุกๆ คนที่รักในอนาคต . สำหรับท่านที่สนใจ สามารถปรึกษา/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…. โทร. 095-9246223 line id : cswincell lab call : 02-3994494-5 www.wincellresearch.com #WincellResearch #วินเซลล์รีเซิร์ช #Stemcell #MesenchymalStemcell #StemcellBanking #ธนาคารสเต็มเซลล์  #BOI #ISO9001:2015 #WinKCell #NKcell #Cancer #ImmuneTherapy #NKcellTherapy #ภูมิคุ้มกันบำบัด #WincellLab #Wincell #OlanPiamkulvanich #OranPiamkulvanich #โอฬารเปี่ยมกุลวนิช

covid