Search
Close this search box.

Advanced Medical Biotechnology

เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ เพื่อคุณ

Blank

Blank

วัคซีนมะเร็ง

เทคโนโลยีเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“วัคซีนมะเร็ง” อีกหนึ่งทางเลือกในการต่อสู้กับโรคร้าย

คุณรู้หรือไม่ว่าปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที่ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ วัคซีนมะเร็งที่ทาง วินเซลล์ รีเซิร์ช เปิดให้บริการ เป็นนวัตกรรมการบำบัดรักษามะเร็งแบบจำเพาะบุคคลที่ได้รับเอกสิทธิ์เฉพาะจากประเทศญี่ปุ่นที่ผ่านกระบวนการคิดค้นและสร้างสรรค์ขึ้นด้วยปณิธานที่จะส่งมอบการบำบัดรักษามะเร็งทางเลือกที่มีผลข้างเคียงน้อยที่สุดให้กับผู้ป่วยมะเร็ง เทคโนโลยีเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นและได้รับการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า วัคซีนมะเร็งชนิดนี้สามารถช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่สนับสนุนจำนวนมาก ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดนี้แล้วมากกว่าหมื่นราย

วัคซีนมะเร็ง

ทำไมเราถึงควรรู้ “อายุเซลล์”

ประเมินอายุเซลล์ผ่าน “ความยาวเทโลเมียร์”

เซลล์ไม่ใช่แค่เพียงหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของชีวิตเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์รวมของข้อมูลทางชีวภาพที่เราควรรู้อีกมากมายด้วย จากการศึกษาวิจัยโครงสร้างโครโมโซม (Chromosome) ที่เป็นหน่วยพันธุกรรมภายในเซลล์พบว่า ความยาวของส่วนปลายสุดของโครโมโซมที่เรียกว่า “เทโลเมียร์ (Telomere)” สามารถใช้ระบุ “อายุชีวภาพ (Biological age) หรือที่ วินเซลล์ รีเซิร์ช เรียกว่า “อายุเซลล์” ได้ ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่า ความยาวเทโลเมียร์มีความสัมพันธ์กับรูปแบบและพฤติกรรมการดำรงชีวิต รวมทั้งสภาวะสุขภาพของเราอีกด้วย ความยาวเทโลเมียร์ที่สั้นลงเร็วเกินไปอาจบ่งชี้ถึงสภาวะแก่ก่อนวัยอันควร หากเรารู้อายุเซลล์ของเราเร็ว เราก็จะสามารถจัดการกับความชราภาพหรือฟื้นฟูและดูแลสุขภาพเพื่อชะลอวัยได้อย่างเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณมีข้อสงสัยหรือความกังวลเกี่ยวกับมะเร็ง ให้โอกาส
วินเซลล์ รีเซิร์ช ได้ไขข้อสงสัยหรือคลายความกังวลนั้นให้กับคุณ