Search
Close this search box.

เกี่ยวกับเรา

นายแพทย์ โอฬาร เปี่ยมกุลวนิช

ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเซลล์ รีเซิร์ช จำกัด

“คนไทยจำนวนมากเป็นโรคมะเร็งและมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การใช้ชีวิตของคนหนุ่มสาวในปัจจุบันเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่าง ๆ โดยไม่รู้ตัว ผมมีความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ในการพัฒนา ต่อยอด และรักษาโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ และโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ ซึ่งทางทีมนักวิจัยของ วินเซลล์ รีเซิร์ช พร้อมที่จะพัฒนา ร่วมมือ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์สำหรับเพาะเลี้ยงและกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพระดับสากล” 

วัคซีนมะเร็ง : อีกหนึ่งความหวังสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

ทีมผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการแพทย์ มหาวิทยาลัยโอซากะ ประเทศญี่ปุ่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ฮารุโอะ สุจิยามะ ได้ลงนามอนุมัติให้ วินเซลล์ รีเซิร์ช ได้รับเอกสิทธิ์หนึ่งเดียวนอกประเทศญี่ปุ่นในการให้บริการวัคซีนมะเร็งที่คิดค้นและพัฒนาขึ้น โดยวินเซลล์ รีเซิร์ชจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงและนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากประเทศญี่ปุ่นไปดำเนินการเพื่อเปิดให้บริการวัคซีนมะเร็งดังกล่าวในประเทศไทยได้ “เสมือนว่าคุณเดินทางไปรับบริการวัคซีนมะเร็งที่ประเทศญี่ปุ่น” เทคโนโลยีวัคซีนมะเร็งนี้ถูกคิดค้นขึ้นบนหลักการที่จะกระตุ้นให้เซลล์ภูมิคุ้มกันได้รับการเรียนรู้และจดจำสารก่อภูมิต้านทานของเซลล์มะเร็ง (Cancer antigen) โดยการนำเอาเซลล์เดนไดรต์ (Dendritic cell) มาเพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวนและกระตุ้นด้วยโปรตีนเนื้องอก Wilms (Wilms tumor, WT1) ภายใต้สภาวะห้องปฏิบัติการ โปรตีนเนื้องอก WT1 ถูกเลือกมาใช้เป็นตัวกระตุ้นเพราะเป็นสารก่อภูมิต้านทานที่สามารถพบได้มากเป็นอันดับต้น ๆ กับมะเร็งหลากหลายชนิด ทีมผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นได้ทำการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย จนพบตำแหน่งจำเพาะบน WT1ที่สามารถจับกับเซลล์เดนไดรต์ (Dendritic cell) ได้อย่างดีที่สุด ซึ่งการค้นพบนี้เองที่ “ได้รับการจดสิทธิบัตรจากสำนักงานสิทธิบัตรยุโรปในปี พ.ศ. 2544”  เมื่อเซลล์เดนไดรต์ถูกกระตุ้นด้วย WT1 เซลล์เดนไดรต์จะนำเสนอสารก่อภูมิต้านทานนี้บนผิวเซลล์แล้วนำส่งข้อมูลนี้ให้กับเซลล์ที (T cell) ที่อยู่บริเวณต่อมน้ำเหลือง เพื่อให้เซลล์ทีได้เรียนรู้และจดจำ เซลล์มะเร็งและสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เซลล์ทีเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะหรือระบบภูมิคุ้มกันแบบรับมา เมื่อมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นในร่างกาย เซลล์ทีที่ผ่านกลไกการเรียนรู้จากการทำวัคซีนมะเร็งก็จะพร้อมทำหน้าที่ในการทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างทันท่วงที ส่งผลยับยั้งไม่ให้เซลล์มะเร็งได้มีโอกาสในการเพิ่มจำนวนหรือแพร่กระจายออกไปในวงขว้าง “ปัจจุบันเทคโนโลยีวัคซีนมะเร็งนี้ได้เปิดให้บริการไปแล้วมากกว่าหนึ่งหมื่นรายและพบว่ามีความปลอดภัย สามารถใช้ในการบำบัดรักษาและช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

หากคุณมีข้อสงสัยหรือความกังวลเกี่ยวกับมะเร็ง ให้โอกาส
วินเซลล์ รีเซิร์ช ได้ไขข้อสงสัยหรือคลายความกังวลนั้นให้กับคุณ