Search
Close this search box.

รู้อายุเซลล์ผ่านความยาวเทโลเมียร์

Telomere Length Testing เป็นการตรวจวัดความยาวของเทโลเมียร์มีความสำคัญ เพราะเป็นวิธีการที่ทำให้ทราบอายุของเซลล์ภายในร่างกายว่ามีการแปรผันตรงกับอายุจริงของเราหรือไม่ เช่น เทโลเมียร์ที่หดสั้นลง หมายถึง ชีวิตเราสั้นลงเรื่อยๆ

ปัจจุบัน การวิจัยกว่า 100 เรื่อง แสดงให้เห็นว่าการหดสั้นลงของเทโลเมียร์ทำให้เกิดความเสื่อมสภาพของเซลล์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการเกิดโรคร้าย (Age-related diseases) เช่น Cardiovascular (เช่น stroke, heart attacks),โรคเบาหวาน, โรคทางสมอง(อัลไซเมอร์, พาร์กินสัน, สมองเสื่อม) การเสียชีวิตก่อนกำหนด และความเสื่อมชราของเซลล์ในร่างกาย ดังนั้น หากผลของการตรวจสอบของเทโลเมียร์มีความยาวก็จะสามารถบ่งบอกว่าสภาวะร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี และจะมีชีวิตที่ยืนยาว

เทโลเมียร์ คืออะไร

เทโลเมียร์ เป็นส่วนปลายสุดของโครโมโซม มีหน้าที่ป้องกันยีนภายในโครโมโซม โดยเทโลเมียร์ จะสั้นลงเรื่อยๆ จนถึงจุดวิกฤต (Hayflick) ณ จุดนี้จะทำให้เกิดการสลับตำแหน่งของดีเอ็นเอที่อยู่ภายในโครโมโซม ส่งผลให้เซลล์ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ จึงเกิดการเสื่อมสภาพของอวัยวะและร่างกาย การสลับตำแหน่งดังกล่าวนี้อาจจะเกิดขึ้นกับ ยีนมะเร็ง (oncogene) หรือ ยีนกดมะเร็ง (tumor suppressor gene) ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ก่อให้เกิดมะเร็ง เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดที่มี Philadelphia chromosome เป็นต้น

อายุส่งผลต่อความยาวของเทโลเมียร์

ในตั้งแต่กำเนิด มนุษย์มีความยาวของเทโลเมียร์อยู่ที่ประมาณ 10,000 คู่เบส

เมื่ออายุ 20 ปี ความยาวเฉลี่ยของโทโลเมียร์อยู่ที่ 8,000 คู่เบส ต่อมาอายุ 50 ปีจะเหลืออยู่ประมาณ 7,000 คู่เบส และจะลดลงเรื่อยๆ ประมาณ 50-100 คู่เบสต่อปี จนเหลือเพียง 4,000 คู่เบสในอายุ 100 ปี

ความยาวเทโลเมียร์ที่ต่างกันมีผลอย่างไรต่อคุณ

ยาวกว่าปกติและยาวมาก

บ่งบอกว่าเซลล์มีความอ่อนเยาว์ และมีความสามารถในการแบ่งตัวปกติเหมือนกับสเต็มเซลล์

ยาวปกติ

บ่งบอกว่าเซลล์อยู่ในสภาวะการแบ่งตัวเป็นปกติดี แต่จะดีมากขึ้น หากได้รับ supplement ที่เหมาะสม เช่น anti-oxidant หรือ วิตามิน เป็นต้น จะสามารถช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ได้

สั้นกว่าปกติ

บ่งบอกว่าเซลล์ค่อนข้างเสื่อมสภาพ (แก่เร็วกว่าปกติ) ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการตรวจเช็คสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้น เช่น ลดความเครียด ออกกำลังกาย ทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ หรือ รับประทาน supplement เพื่อช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ อย่างเร่งด่วน

สั้นมาก

บ่งบอกว่าเซลล์หรือสภาวะร่างกายอยู่ในช่วงที่เลวร้ายมาก และมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน อัลไซเมอร์ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง และเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง มีความจำเป็นในการตรวจเช็คสุขภาพ เพื่อขอคำปรึกษา และรักษาอย่างเร่งด่วนจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

Telomere Length Testing มีข้อดีอย่างไร?

ความแม่นยำในการตรวจสุขภาพ​

การตรวจวัดความยาวของเทโลเมียร์ สามารถทราบถึงอายุเซลล์และมีความแม่นยำมากขึ้นในการตรวจว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ หรือไม่

ป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ

เมื่อทราบผลของการตรวจ หากมีความเสี่ยงในการเกิดโรค จะทำให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือป้องกันการเกิดโรคนั้นอย่างทันท่วงที

หากคุณมีข้อสงสัยหรือความกังวลเกี่ยวกับมะเร็ง ให้โอกาส
วินเซลล์ รีเซิร์ช ได้ไขข้อสงสัยหรือคลายความกังวลนั้นให้กับคุณ