Search
Close this search box.

เทคโนโลยีเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด

เทคโนโลยีเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด

อีกหนึ่งทางเลือกในการฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสู้กับโรคร้าย

วินเซลล์ รีเซิร์ช (Wincell Research) เล็งเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด (Cellular immunotherapeutic technology) ที่เริ่มเป็นที่รู้จักในบทบาทของการเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการฟื้นฟูหรือประยุกต์ใช้กลไกของระบบภูมิคุ้มกัน (Immune system) เพื่อต่อสู้กับโรคร้ายแรงอย่างเช่น โรคมะเร็ง (Cancer) เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดจัดเป็นผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced therapy medicinal products, ATMPs) ที่ผู้รับ (Recipient) ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องได้รับการตรวจวินิจฉัย ประเมินความพร้อม การดูแลรักษา และเวชปฏิบัติสำหรับหัตถการโดยแพทย์เท่านั้น ปัจจุบันวินเซลล์ รีเซิร์ช เปิดให้บริการเทคโนโลยีเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดเฉพาะบุคคล (Autologous cellular immunotherapy) ที่นำเซลล์ภูมิคุ้มกัน (Immune cell) ของผู้รับออกมาเพาะเลี้ยงและกระตุ้นประสิทธิภาพการทำงานในห้องปฏิบัติการก่อนให้กลับไปยังผู้รับ การทำเซลล์บำบัด (Cell therapy) จะช่วยฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง (Strengthening immune system) ทำให้การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน (Immune response) ของผู้รับต่อการกำจัดสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ รวมถึงเซลล์มะเร็ง (Cancer cell) ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามราคาเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดในปัจจุบันยังถือว่าสูงมาก เนื่องจากขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเซลล์ที่ได้มาตรฐานยังต้องพึ่งพากระบวนการและองค์ประกอบที่จำเป็นจากต่างประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งและเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด วินเซลล์ รีเซิร์ช จึงใช้ความรู้ความสามารถของทีมนักวิจัยและสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ในการผลิตเซลล์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ที่ล้ำสมัย ภายใต้สภาวะห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์เซลล์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้แก่แพทย์ผู้ขอใช้บริการ ปัจจุบัน วินเซลล์ รีเซิร์ช ให้บริการด้านเทคโนโลยีเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดใน 3 รูปแบบ คือ วัคซีนมะเร็ง วินเคเซลล์ และแลคเซลล์ 

เทคโนโลยีเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด

วัคซีนมะเร็ง (Cancer vaccine)

WT1-pulsed DC cancer vaccine

วัคซีนมะเร็งมุ่งเน้นการกระตุ้นเซลล์ทีนักฆ่า (Killer T cell) ในระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ (Specific immune system) ผ่านการเรียนรู้และจดจำสารก่อภูมิต้านทานที่บ่งชี้ถึงเซลล์มะเร็ง (Cancer antigen) ที่เรียกว่าโปรตีนเนื้องอก Wilms 1 (Wilms tumor 1, WT1) โดยการนำเสนอของเซลล์เดนไดรต์ (Dendritic cell, DC) ที่จัดเป็นเซลล์แสดงสารก่อภูมิต้านทานที่สำคัญ (Professional antigen-presenting cell) ในระบบภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด (Innate immune system) ด้วยเหตุนี้วัคซีนมะเร็งดังกล่าวจึงมักถูกเรียกอย่างจำเพาะเจาะจงว่า WT1-pulsed DC vaccine เทคโนโลยีวัคซีนมะเร็งนี้ได้รับการถ่ายทอดมาจากประเทศญี่ปุ่น โดย วินเซลล์ รีเซิร์ช ได้รับเอกสิทธิ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถให้บริการเทคโนโลยีเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดชนิดนี้ได้ วัคซีนมะเร็งช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยมะเร็งมีความแข็งแรงและมีความพร้อมในการกำจัดเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันวัคซีนมะเร็งกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งทั้งที่อยู่ในระหว่างการรักษาและที่ผ่านการรักษามาแล้วแต่อยู่ระหว่างการติดตามการเกิดมะเร็งซ้ำอีก (Cancer recurrence)

วินเคเซลล์ (Win-K cells)

NK cells + CIK cells + Killer T cells

วินเคเซลล์ เกิดจากแนวคิดแบบบูรณาการในการประยุกต์ใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดสำหรับฟื้นฟูและส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันให้มีความพร้อมในการต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ  โดยเซลล์ภูมิคุ้มกันที่เป็นองค์ประกอบหลักในวินเคเซลล์ประกอบด้วยกลุ่มเซลล์นักฆ่า (Killer cell) หลากหลายชนิด ได้แก่ เซลล์เพชฌฆาต (Natural killer (NK) cell) เซลล์นักฆ่าที่ผ่านการกระตุ้นด้วยไซโตไคน์ (Cytokine-induced killer (CIK) cell) และเซลล์ทีนักฆ่า (Killer T cell) เซลล์ภูมิคุ้มกันเหล่านี้สามารถพบได้ในกระแสเลือด ทำหน้าที่ตรวจจับและกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เล็ดลอดเข้ามาในร่างกาย รวมถึงสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นภายในร่างกายอย่างเซลล์มะเร็ง (Cancer cell) ด้วย โดยเทคโนโลยีเซลล์บำบัดแบบวินเคเซลล์นี้เริ่มต้นด้วยการคัดสรรเซลล์ภูมิคุ้มกันที่เป็นเซลล์นักฆ่าออกมาจากตัวอย่างเลือด และนำมาเพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวนรวมถึงกระตุ้นการทำงานภายใต้สภาวะห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานก่อนนำกลับไปให้แก่ผู้รับ
วินเคเซลล์จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการฟื้นฟูและส่งเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ช่วยเสริมประสิทธิภาพและลดหรือบรรเทาผลข้างเคียงของการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีมาตรฐาน เช่น การผ่าตัด รังสีรักษา และเคมีบำบัด ได้ด้วย

แลคเซลล์ (LAK cells)

Killer T cells + IL-2

ประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของเซลล์เม็ดเลือดขาวหลายชนิด (Lymphocytes) ที่สื่อสารกันและส่งเสริมการทำงานของกันและกันผ่านสารลิมโฟไคน์ (Lymphokine) ที่สร้างขึ้นจากเซลล์เหล่านี้ แลคเซลล์เป็นเทคโนโลยีเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที่มุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนของเซลล์เม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะเซลล์ทีนักฆ่าและกระตุ้นการทำงานของเซลล์ดังกล่าวด้วยสารลิมโฟไคน์ชนิดอินเตอร์ลิวคิน 2 (Interleukin-2, IL-2) เซลล์นักฆ่าที่ผ่านการเพิ่มจำนวนและกระตุ้นเหล่านี้ (Lymphokine-activated killer cells) จะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะมีความพร้อมในการทำงานมากยิ่งขึ้น 

หากคุณมีข้อสงสัยหรือความกังวลเกี่ยวกับมะเร็ง ให้โอกาส
วินเซลล์ รีเซิร์ช ได้ไขข้อสงสัยหรือคลายความกังวลนั้นให้กับคุณ