Search
Close this search box.

เทคโนโลยีเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด

เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด

ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของทีมนักวิจัย วินเซลล์ รีเซิร์ช จึงมั่นใจในมาตรฐานการผลิตเซลล์เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ที่เปิดให้บริการมาแล้วกว่าทศวรรษ ปัจจุบัน วินเซลล์ รีเซิร์ช ได้ส่งมอบเซลล์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการบำบัดรักษาโรคแบบเฉพาะบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลโดยแพทย์ผู้ชำนาญการอย่างใกล้ชิดไปแล้วมากกว่า 1,000 ราย

วินเซลล์ รีเซิร์ช มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันของตนเองในการบำบัด ฟื้นฟู และเสริมประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกัน (Autologous cellular immunotherapy) เพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ที่ได้รับการบำบัดมีความพร้อมในการต่อสู่กับสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ทั้งเซลล์มะเร็งและเซลล์ที่ติดเชื้อก่อโรค ปัจจุบัน วินเซลล์ รีเซิร์ช เปิดให้บริการเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด 3 รูปแบบ คือ วินเคเซลล์ แลคเซลล์ และวัคซีนมะเร็ง

เทคโนโลยีเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด

วัคซีนมะเร็ง (Cancer vaccine)

วัคซีนมะเร็งที่ วินเซลล์ รีเซิร์ช เปิดให้บริการเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับเอกสิทธิ์หนึ่งเดียวจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการนำเอาเซลล์ภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า เซลล์เดนไดรต์ (Dendritic cell, DC) ที่มีอยู่ในกระแสเลือดออกมาเพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวนและกระตุ้นด้วยสารก่อภูมิต้านทานจากเซลล์มะเร็ง (Cancer antigen) ในห้องปฏิบัติการก่อนการให้กลับไปยังผู้รับวัคชีน เซลล์เดนไดรต์ทำหน้าที่นำเข้าสารก่อภูมิต้านทานจากเซลล์มะเร็งผ่านกลไกต่าง ๆ ของเซลล์ก่อนที่จะนำเสนอสารก่อภูมิต้านทานนั้นบนผิวเซลล์แล้วจึงส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับเซลล์มะเร็งไปยังเซลล์นักฆ่า (Killer cell) ในระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ (Specific immune system) ซึ่งก็คือ เซลล์ที (T cell) ที่อยู่ในต่อมน้ำเหลืองนั่นเอง เทคโนโลยีวัคซีนมะเร็งนี้เลือกใช้สารก่อภูมิต้านทาน Wilms tumor 1 (WT1) ที่สามารถพบได้มากที่สุดกับมะเร็งแทบทุกชนิด เมื่อเซลล์ทีผ่านการเรียนรู้และจดจำสารก่อภูมิต้านทาน WT1 แล้ว ก็จะสามารถทำลายเซลล์มะเร็งที่เกิดขึ้นภายในร่างกายได้อย่างทันท่วงที ปัจจุบันวัคซีนมะเร็งกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งทั้งที่อยู่ในระหว่างการรักษาและที่ผ่านการรักษามาแล้วแต่อยู่ระหว่างการติดตามการเกิดมะเร็งซ้ำอีก (Cancer recurrence) 

วินเคเซลล์ (Win-K cell)

วินเคเซลล์ เกิดจากแนวคิดแบบบูรณาการในการประยุกต์ใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดสำหรับฟื้นฟูและส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันให้มีความพร้อมในการต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ  โดยเซลล์ภูมิคุ้มกันที่เป็นองค์ประกอบหลักในวินเคเซลล์ประกอบด้วย เซลล์เพชฌฆาต (Natural killer (NK) cell) เซลล์นักฆ่าที่ผ่านการกระตุ้นด้วยไซโตไคน์ (Cytokine-induced killer (CIK) cell) และเซลล์ที (T cell) เซลล์ภูมิคุ้มกันเหล่านี้สามารถพบได้ในกระแสเลือด ทำหน้าที่ตรวจจับและกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เล็ดลอดเข้ามาในร่างกาย รวมถึงสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นภายในร่างกายด้วย เช่น เซลล์มะเร็ง โดยเทคโนโลยีวินเคเซลล์เริ่มต้นจากการคัดสรรเซลล์ภูมิคุ้มกันที่เป็นเซลล์นักฆ่าดังที่กล่าวมาข้างต้นออกมาจากตัวอย่างเลือด และนำมาเพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวนรวมถึงกระตุ้นการทำงานภายใต้สภาวะห้องปฏิการที่ได้มาตรฐานก่อนนำกลับไปให้แก่ผู้รับบริการ
เทคโนโลยีนี้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการฟื้นฟูและส่งเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ห่างไกลจากโรคร้าย ช่วยเสริมการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีมาตรฐาน เช่น การผ่าตัด รังสีรักษา เคมีบำบัด เป็นต้น นอกจากนี้วินเคเซลล์ยังช่วยลดความรุนแรงของผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยมะเร็งในระหว่างรับการรักษาได้ด้วย

แลคเซลล์ (LAK cell)

นวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีในการนำเซลล์ลิมโฟไซต์ ( lymphocytes ) มาผลิตและกระตุ้นด้วย IL-2 ให้เปลี่ยนเป็น lymphokine-activatedkiller cell 
( LAK Cell ) ซึ่งมีความสำคัญมากต่อการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน เป็นแหล่งพลังเสริมในการควบคุมการเพิ่มจำนวนและการทำหน้าที่ของ
T-cellให้ดียิ่งขึ้น ส่วนใหญ่จะใช้เทคโนโลยีนี้ ในการรักษาร่วมกับการรักษาอื่น ๆ เช่น ใช้ร่วมกับวัคซีนมะเร็งCancer Vaccine ( WT1-DC ) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นต้น

หากคุณมีข้อสงสัยหรือความกังวลเกี่ยวกับมะเร็ง ให้โอกาส
วินเซลล์ รีเซิร์ช ได้ไขข้อสงสัยหรือคลายความกังวลนั้นให้กับคุณ