Search
Close this search box.

วัคซีนมะเร็ง

ความโชคดีของคนไทยที่ไม่ต้องเสียเวลาบินไกลไปรักษามะเร็ง ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำสมัย  “วัคซีนมะเร็ง”   Cancer  Vaccine ( WT1-DC )  ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกต่อไป  เพราะนี่คือ  หนึ่งในความภาคภูมิใจของบริษัท วินเซลล์ รีเซิร์ช จำกัด นำทีมโดย นพ. โอฬาร เปี่ยมกุลวนิช ได้พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการวิจัยและตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ให้มีคุณภาพสูงสุด  จนเป็นที่ไว้วางใจ ได้รับลิขสิทธิ์จากประเทศญี่ปุ่นเพียงแห่งเดียวในเอเชีย ที่ได้รับรองคุณภาพเทียบเท่า  ในการใช้เทคโนโลยี  cellular immunotherapy – WT1 peptide

ซึ่งพัฒนาความเป็นเลิศและความต่างโดยเฉพาะเจาะจง โดยใช้ WT1 peptide หรือ Wilms’ tumor gene 1  ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด และใช้ในการป้องกันและรักษามะเร็ง ด้วยเซลล์เดนไดรติก ( Dendritic cell ) ภายใต้การพัฒนาของ Dr. Haruo Sugiyama, Professor of Graduate School of Medicine/Faculty of Medicine ,  OSAKA University.

ปัจจุบัน เรามีความพร้อมในการรักษา และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล และปลอดภัยนี้ ไปสู่คุณลูกค้าทุกท่าน เพื่อตอบโจทย์ด้านการรักษาแบบองค์รวม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป 

สิ่งสำคัญของการเลือกใช้ วัคซีนมะเร็ง ที่ วินเซลล์ รีเซิร์ช 

  1. ได้รับสิทธิบัตรรับรองลำดับเปปไทด์ WT1 ซึ่งเป็น cancer antigen ที่พบได้กับมะเร็งทุกประเภทและเป็น cancer antigen ที่ถูกจดจำได้ดีที่สุดโดยระบบภูมิคุ้มกันของเรา 
  2.   เป็นวัคซีนมะเร็งที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพสูงในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง ที่ได้รับการลงทะเบียนการทดลองทางคลินิก clinical trials และมีรายงานสนับสนุนที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติจำนวนมาก 
  3. ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตวัคซีนที่ถ่ายทอดโดยตรงจากทางประเทศญี่ปุ่นโดย Dr. Haruo Sugiyama, Professor of Graduate School of Medicine/Faculty of Medicine ,  OSAKA University.  ซึ่ง ห้องปฏิบัติการ วินเซลล์ รีเซิร์ช  คือ หุ้นส่วนเดียวนอกประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับสิทธิ์การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าว

การรักษามะเร็งด้วยวัคซีนมะเร็ง Cancer Vaccine ( WT1-DC)

วัคซีนมะเร็ง Cancer Vaccine ( WT1-Dendritic Cell )  ของวินเซลล์รีเซิร์ช  เป็นการรักษามะเร็ง แบบเฉพาะบุคคล โดยใช้การกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของคนไข้เอง  เพื่อมาต่อสู้กับเซลล์มะเร็งชนิดนั้นๆอย่างเหมาะสมและตรงจุด  โดยใช้เปปไทด์โปรตีนที่ได้จากยีน WT1  คุณสมบัติเป็น tumor rejection antigen หรือแอนติเจนที่ต่อต้านเซลล์มะเร็งแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ Dendritic Cell ได้เรียนรู้และแสดงส่วนของยีนนี้ออกมาที่ผิวของเซลล์แล้วนำไปสอนหรือป้อนให้กับเซลล์เม็ดเลือดขาว ( T-Cell ) ให้รับรู้ถึงตัวบ่งชี้ หน้าตามะเร็งชนิดนั้นๆ แล้วเข้าทำลายเซลล์มะเร็งชนิดนั้นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การใช้วัคซีนมะเร็ง Cancer Vaccine ( WT1- DC )  นอกจากจะเป็นการทำให้ระบบภูมิคุ้มกัน  กำจัดเซลล์มะเร็งอย่างจำเพาะในคนไข้แต่ละรายแล้ว  ยังช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสร้าง Memory ว่ามะเร็งในร่างกายของเราหน้าตาเป็นอย่างไร  หากมะเร็งกลับมาเกิดเป็นซ้ำอีก ร่างกายจะสามารถกำจัดได้ในทันที

ขั้นตอนการรักษา โดยเริ่มจาก Step แรก ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

พบแพทย์เพื่อทำการประเมินสุขภาพ ตรวจเลือด และวางแผนการรักษาอย่างละเอียด

ขั้นตอนที่ 2

นัดหมายเพื่อฉีดยากระตุ้น

ขั้นตอนที่ 3

นัดหมายเพื่อเก็บเลือดด้วยเครื่อง Apheresis

ขั้นตอนที่ 4

ส่งเลือดเข้าสู่กระบวนการเพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวน Dendritic Cells ในห้องปฏิบัติการที่ปราศจากเชื้อ เพื่อเพิ่มจำนวนให้ได้ปริมาณตามที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 5

กระตุ้น Dendritic Cellsโดยใช้เปปไทด์โปรตีนที่มีคุณสมบัติเป็น tumor rejection antigen หรือแอนติเจนที่ต่อต้านเซลล์มะเร็งแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ Dendritic Cell ได้เรียนรู้และแสดงส่วนของตัวรับที่เฉพาะเจาะจงนี้ออกมาที่ผิวของเซลล์

หากคุณมีข้อสงสัยหรือความกังวลเกี่ยวกับมะเร็ง ให้โอกาส
วินเซลล์ รีเซิร์ช ได้ไขข้อสงสัยหรือคลายความกังวลนั้นให้กับคุณ